Google
 
צור קשר   שלום אורח - התחבר
הרשמה לפרסומא - רשימת תפוצה
דוא"ל:


  לוח זמני תשע'ח   

   חדש תאריכון עברי   

   צפיה באירועים בסמארטפון   

   תיקון ליל שבועות   

לוח אירועים
יוםתאריךשעהאירוע
ש 19/05/2018 17:55 מדרשת השבת - ישיבת הדרום
ש 19/05/2018 18:00 מדרשת השבת- אהבת ישראל
ש 19/05/2018 22:00 תיקון ליל שבועות
ב 28/05/2018 20:00 בית מדרש לתנך - תשע"ח


לוח מודעות
22/05/18 / בית זלצר / הודעות ציבוריות / יוסי / הרב מוהליבר - 120 שנה לפטירתו
18/05/18 / בית זלצר / הודעות ציבוריות / יוסי / סיום מסכת בבא-קמא
18/05/18 / מרכז אברהם / שיעורים בחגים / אנונימי / תיקון ליל שבועות
17/05/18 / אהל שי / שיעורים בחגים / אנונימי / תיקון ליל שבועות
17/05/18 / קהילת יעקב / שיעורים בחגים / אנונימי / תיקון ליל שבועות
17/05/18 / אהל יצחק ע'ש רבין / שיעורים בחגים / אנונימי / תיקון ליל שבועות
17/05/18 / אהל חיים / שיעורים בחגים / אנונימי / תיקון ליל שבועות
17/05/18 / בית זלצר / שיעורים בחגים / אנונימי / תיקון ליל שבועות
16/05/18 / בית אליעזר / שיעורים בחגים / אנונימי / תיקון ליל שבועות
16/05/18 / פרסומא / הודעות ציבוריות / יוסי / צורבא מרבנן
15/05/18 / בית היימפלד / שיעורים בחגים / אנונימי / תיקון ליל שבועות
14/05/18 / פרסומא / הודעות ציבוריות / רחל הרש / השבת אבידה
13/05/18 / שקד מתנ'ס מרגולין / שיעורים בחגים / אנונימי / תיקון ליל שבועות
13/05/18 / פנינת אשר / שיעורים בחגים / אנונימי / תיקון ליל שבועות
13/05/18 / בר-אילן / שיעורים בחגים / אנונימי / תיקון ליל שבועות
13/05/18 / פרסומא / שיעורים בחגים / אנונימי / שיעור לנשים ונערות
13/05/18 / פרסומא / שיעורים בחגים / אנונימי / תיקון ליל שבועות חוויות
13/05/18 / שמחת משה / שיעורים בחגים / אנונימי / תיקון ליל שבועות
13/05/18 / אהבת ישראל / שיעורים בחגים / אנונימי / תיקון ליל שבועות
13/05/18 / אהל שרה בי'כ הגדול / שיעורים בחגים / אנונימי / תיקון ליל שבועות
07/05/18 / פרסומא / השבת אבידה / יצחק / אבדה שקית עם בגדי ילדים מיד לאחר שנקנו!!!
06/05/18 / פרסומא / הודעות ציבוריות / דודי כהן / הרצאת החודש
29/04/18 / פרסומא / דירות / מוריה / דירת 3.5 חדרים למכירה ברחוב וייסבורג
26/04/18 / פרסומא / השבת אבידה / ש.ש / אבד תפילין של רבינו תם במונית בירושלים
23/04/18 / פרסומא / הודעות ציבוריות / אסנת / אבידה
23/04/18 / פרסומא / השבת אבידה / דבורה / אבדה מצלמת קנון
18/04/18 / פרסומא / השבת אבידה / דניאל / אבדו תפילין וטלית
14/04/18 / פרסומא / הודעות ציבוריות / אנונימי / זמין לגיאורגיה
14/04/18 / פרסומא / הודעות ציבוריות / אנונימי / מסע זהות לפולין - את אחי אנוכי מבקש
11/04/18 / פרסומא / דירות / דביר / מחפשים דירה להשכרה
07/04/18 / פרסומא / השבת אבידה / משה / נאבד תפילין
03/04/18 / פרסומא / השבת אבידה / ח.ו. / אבד
27/03/18 / פרסומא / השבת אבידה / א.כ. / נשכח תיק גב שחור בטרמפ
26/03/18 / פרסומא / השבת אבידה / רוית טיטן / אבדה
26/03/18 / פרסומא / השבת אבידה / זיו / נמצא חומש כיס

לאחזקת האתר    עלוני פרשת שבוע
   עלוני פ'ש / אתר לדעת עלוני פ"ש
   עולם קטן / פרשת השבוע
   עלוני פ'ש / המלמד
   עלוני פ'ש / גילוי דעת
   עלוני פ'ש / מצב הרוח + שבתון
   עלוני פ'ש / לדעת גיליונות פרשת השבוע


לע'נ יצחק צבי בן יונה - אדלר ז"ל נלב'ע א' סיון תש'ד

לע'נ חנה בת אברהם יעקב - אדלר לבית ויינברגר ז"ל נלב'ע א' סיון תש'ד

לע'נ פרידה בת אריה - פוקס ז"ל נלב'ע ה' סיון תשע'ד

לע'נ יצחק צבי בן יונה - אדלר ז"ל נלב'ע א' סיון תש'ד

לע'נ חנה בת אברהם יעקב - אדלר לבית ויינברגר ז"ל נלב'ע א' סיון תש'ד

לע'נ יוסף בן ניסים - ביטון ז"ל נלב'ע י"ט ניסן תשמ'ט

לע'נ מינה בת עקיבא הלוי - בר-און ז"ל נלב'ע ו' שבט תשכ'ה

לע'נ נפתלי בן קלונימוס משה - בר-און ז"ל נלב'ע ט' כסלו תשמ'א

לע'נ סמל חיים עקיבא בן נפתלי - בר-און ז"ל נלב'ע י' תשרי תשל'ד

לע'נ דובריש בת משה הכהן - ברקוביץ ז"ל נלב'ע כ"ו טבת תשנ'ב

לע'נ יחיאל מיכל דב בן בצלאל - ברקוביץ ז"ל נלב'ע כ"ט אלול תשנ'ד

לע'נ רפאל יהודה דוד בן שאול - טרגין ז"ל נלב'ע ל' אב תשס'ג

לע'נ שאול בן מזל - טרזי ז"ל נלב'ע ט"ז אלול תשל'ז

לע'נ הרב שלום בן הרב חיים אריה הכהן זצל - כהנא ז"ל נלב'ע י' ניסן תשנ'ו

לע'נ שמואל בן יצחק צבי - נשר ז"ל נלב'ע ו' ניסן תשס'א

לע'נ אליהו בן ניסים - סוויד ז"ל נלב'ע כ"ט אדר א' תשכ'ב

לע'נ רוזה שושנה בת חיים - סוויד ז"ל נלב'ע ה' כסלו תשס'ז

לע'נ דבורה בת דוד - פולקביץ ז"ל נלב'ע ט"ז שבט תשס'ב

לע'נ יצחק בן אברהם צבי הלוי - פולקביץ ז"ל נלב'ע י"א טבת תשס'ז

לע'נ ישראל בן יוסף אהרון - פוקס ז"ל נלב'ע א' אלול תשמ'ו

לע'נ פרידה בת אריה - פוקס ז"ל נלב'ע ה' סיון תשע'ד

לע'נ בלה בת יוסף אהרון - פלזנר-פוקס ז"ל נלב'ע כ"ו תשרי תשע'ג

לע'נ חיים דב בן צבי ברל - פלזנר-פוקס ז"ל נלב'ע כ"ד אדר א' תשמ'א

לע'נ סימון בן סלימאן - צדוק ז"ל נלב'ע י"ב טבת תשע'ב

לע'נ יצחק צבי בן בצלאל - קליין ז"ל נלב'ע ט' כסלו תש'כ

לע'נ יהודה לייב בן אברהם צבי - שולץ-שליט ז"ל נלב'ע ט"ז חשון תשל'ד

לע'נ נחמה בת אברהם צבי הלוי - שולץ-שליט (לבית פולקביץ) ז"ל נלב'ע י"ד כסלו תשס'ה

לע'נ אסתר בת יום טוב ליפמן - שחור ז"ל נלב'ע ט"ו אייר תשע'א

לע'נ כרמלה בת חנוך זינדל - שליט (לבית קירשברג) ז"ל נלב'ע י' תמוז תשע'א

לדף ההנצחות הקליקו כאן