בית אריאל - זמני תפילה

זמני תפילה שחרית        

זמני תפילה מנחה        

זמני תפילה ערבית        
ללא נושא
שעה 22:00    

זמני תפילה שבת