מילתא דבדיחותא


הוסף הודעה        דף 1 מתוך 1  

/ פרסומא    3/4/2012 19:41
הלכות פסח-מלתא דבדיחותא
א.ה?י?ו?צ?א ב??י?מ?י נ?יס?ן ו?רו?א?ה א?יל?נו?ת ש??ל?ב?ל?בו? י?ב?ר?ך "ב??רו?ך ש??ז?יכ??נ?י ל?ה?ס?תו?ב?ב ב??חו?ץ ב??מ?קו?ם ל?נ?ק?ו?ת ל?פ?ס?ח". ו?טו?ב ש??י??מ?צ?יא ל?ב?נ?י ב??יתו? ס?יפ?ו?ר כ??יסו?י הו?ל?ם ש??מ?א י??ת?פ?ס ב??ק?ל?ק?ל?תו?.

ב.מ?ת?ח?יל?ין א?ת נ?ק??יו?ן הפסח במדפי הספרים. י?א?ב??ק את ספרי הילדים תחילה ואת ש"ס החתנים באחרו?נה, שתדיר וממש אינו? תדיר – תדיר קו?דם.

ג. מ?י??ד לאחר ש?יסיים לנקות התריסים מבחוץ ב??ס?נ?פ??ל?ינ?ג ללא חבל, יברך ברכת "הגומל" ולאחריה ברכת "מש??יב הרו?ח? ומו?ריד הגשם" שכן מובטח הוא שיירד גשם מאובק על התריסים הנקיים בתוך שלוש שעות זמניות. וטו?ב היה עושה חו?נ?י המעגל לו היה מנקה תריסיו תחת לצייר עיגולים ב??חו?ל.

ד. ב??קו?מו? מ?ש?ו?לח?ן האו?כ?ל י?ק?פ??ץ על ר?ג?ל?יו ב??פ?ר?או?ת כאילו היה הוא דו?רך על גחלים לו?חשות, וינער זרועותיו בפאניקה כמי שכפאו? שד, למען יתפטר מן הפירורים שאו?לי נתפסו בבגדיו, שאם לא כן תישמע זעקת "קרישקעס" (פירוריםבלעז) עו?לה ויורדת.

ה. טו?ב שיחלק אדם את ביתו? כמתכונת בית המקדש שבירושלים: ב??ע?ז?ר?ה, ש?טרם נוקתה ל?פ?ס?ח, נכנסים כל יש?ראל ואפילו פיתו?תיהם בידיהם. בהיכל, ש?נו?קה חלקית, נכנס?ים רק אלה ש?ק?יימו מ?צוות נ?יעו?ר הפירורים (ראה הלכה ט'). ובקו?דש? הקו?דש?ים, שכבר נתמרק כולו לפסח, תיכנס רק כוהנת גדו?לה ש??ל הניקיו?ן, לאחר ש?התעטפה בלבן. וטו?ב לגדר את קו?דש?י הקו?דש?ים בסרט מש??טרתי ועליו חקוקות או?תיו?ת "והזר הקרב יומת", והפו?רץ גדר – ת??ש???כ?נו? א?ש??תו?.

ו. ב??ש??ב??ת האחרו?נה שלפני ה?פ?ס?ח, כש?רובו ש?ל הבית כבר קודש? קודש?ים, נוהגים לאכול את ארוחת ה?ש???ב??ת מתחת לש?ולחן ש?במרתף, ובמקום חלות בוצעים פיתות יבש?ו?ת בבח?ינת 'וע?ינ?יתם את נפש?ותיכם מאוד'. ונקראה ש??ב??ת זו"ש??ב??ת הגדול" על ש?ם "האח הגדול", ש?מ?י ש?מע?ז בש??ב??ת זו? להז?יז פירור חמץ ממקומו – מודח מן הבית לאלתר.

ז. אין עושין קניות ל?פ??ס?ח לא מתוך שחוק ולא מתוך קלות דעת, ועל כן יפנה כמחצית היום, יכבוש עצביו, ויביא עמו זכוכית מגדלת לקריאת כל ההכשרים והכיתובים על כל מוצר ותחת כל מדף רענן. ובמיוחד ייזהר הציבור ברכישת המצות, וירכוש מצות מכונה בלבד, ולא מצות "עבודת יד", שבשאר מוצרים "עבודת יד" מעלה היא, אך ב??פ?ס?חפחיתות גדולה היא, שטעמה של מצה "עבודת יד" כטעם דיקט שעבר עליו ה?פ??ס?ח.

ח.מצווה מן המובחר להוסיף לפירורי בדיקת החמץ כהנה וכהנה מוצרים דליקים, ולבזבז כשתיים או שלוש שעות בבהייה בחמץ הנשרף, עד וידוא הריגה. אותם סוציומטים המשליכים חמצם למדורה ומסתלקים מייד, אין שורה עליהם ברכה (ואף אין שורה בבגדיהם ריח ל"ג בעומר).

ט. בכל השנה מתקפחות עדות המזרח, ובימי ה?פ??ס?ח מתקפחות עדות אשכנז. ושמעתי שרבים מבני אשכנז מתמזרחים בנפול פחד הקטניות עליהם, ונאחזים בדודה רחוקה מ"דרום צרפת" כדי לזכות ולאכול פנכת אורז בפסח. ושמעתי כי יש הדורשים שיתכנסו פוסקי אשכנז כדי לבטל דין קטניות, אלא שעסוקים גדולי הדור בדיןאקונומיקה כשרה ל?פ??ס?ח, אך עשויה להכיל שאריות לפתית (לאלרגנים), ואין פנאי בידם להתעסק בזוטות. ומכל מקום – המחמיר תבוא עליו ברכה, כאותו אחד שנמנע מאכילת מצה שרויה, קטניות, לפתית, וביצים עם חותמת, וזכה שמת בשביעי של פ??ס?ח מרעב.

המקור לא ידוע - נשמח להוסיף קרדיט למחבר
/ פרסומא    12/3/2011 19:43
חברותא לשחמט

 אני יהודי ירא ושלם מן המנין. יום אחד חפוץ
חפצתי לקיים מנהג ישראל ולשחק שחמט.
אלא שכידוע אני רק אדם אחד, ושחמט משחקים
בזוגות. הלכתי איפוא וחיפשתי עם מי  לשחק.

הלכתי לחסיד גור. שאלתיו וכו'.
אמר לי: אשחק איתך, רק אם תעיף מטעמי צניעות את המלכה שלך מהלוח.
עזבתי אותו.
פניתי לחבדני"ק ושאלתי: התרצה לשחק עמי?
ויען ויאמר: כן, אך דע לך שאצלנו
המלך לעולם לא מת.
עזבתי אותו.
הלכתי לברסלבר. שאלתיו וכו'.
אמר לי: אצלנו גם החיילים הפשוטים קופצים כמו סוסים.
עזבתי אותו.
בחסידויות זוויהל ולעלוב הודיעו לי שלא כדאי לי לשחק איתם כי הם לעולם לא יפסידו,
אצלם אם המלך נופל קמים כמה במקומו.
עזבתי אותם.
הלכתי לליטאי. אמר לי: בבקשה, בוא לשחק, אבל אני תמיד בכלים השחורים.
הלכתי.
הלכתי לאברך ב'הר המור'.
אמר לי: בשמחה, אבל אני 'ממלכתי' והיום יש ממשלה בישראל, אז אין מלך ואין מלכה.
עזבתי אותו.
הלכתי ל'מכיניסט' מע?לי, ביקשתי לשחק אתו.
אמר לי: בכיף, אבל אתה לא מפיל שום חייל.
עזבתי אותו.
הלכתי לגבעוני מיצהר. שאלתיו וכו'.
ענה לי: אין בעיה, אבל בתנאי שאתה לא הורס שום צריח.
ברחתי...
אם מישהו רוצה, אני עדיין פנוי...
 

/ פרסומא    24/1/2011 18:59
שכנים
סמית הנוצרי גר בשכנות למוישה היהודי,
כל שני וחמישי נכנסים גנבים ושודדים את סמית.
סמית ניגש למוישה ושואל – מה יש לך על משקוף הדלת ? , האם זה מכשיר אזעקה נגד פריצות ?.
לא – עונה מוישה  - זו מזוזה, יש בה קלף קטן עם ברכות לאנשי הבית,
מעניין- אומר סמית, נראה שזה עוזר לך, כי אף פעם לא פורצים לביתך,  אולי אתה יכול לתת גם לי מזוזה כזו ?
לא – משיב מוישה, זה רק ליהודים ואתה נוצרי.
אבל אנחנו חברים – אומר סמית – וגם שכנים טובים, אולי בכל זאת ?
בסדר מסכים מוישה – קח לך מזוזה.

אחרי שבועיים סמית בא להחזיר את המזוזה.

מה קרה ? שואל מוישה -  זה לא עובד ?

כן זה עובד  עונה סמית – אבל מאז ששמתי את המזוזה ,כל רבע שעה מישהו דופק בדלת ומבקש תרומה למגבית היהודית,
לבתי ספר יהודיים, לבית הכנסת לקרן היסוד .עשיתי חשבון שהגנבים לוקחים פחות

/ פרסומא    17/2/2007 21:34
ספירת העומר
אברך שואל את אשתו בספירת העומר, "מה יש היום לאכול"? אז היא אומרת, "אתמול היה שניצל".
/ פרסומא    17/2/2007 21:32
מנין של שנים
שני יהודים נפגשים ורוצים להתפלל במנין. אלא מה, הם היחידים שם. מה עושים? אומר אחד: אני ואתה, אתה ואני, שנינו ביחד - זה כבר 6. עכשיו תגיד את זה גם אתה - ויש 12. אומר השני: יופי, יש 2 מיותרים, בוא נלך...
/ פרסומא    17/2/2007 21:27
מרכזניק
מרכזניק נוסע ברכב של ההורים לפגישה. אחרי שהוא יוצא מהחנייה, אבא שלו רץ אחריו וצועק לו: אורות, אורות! אז הוא עונה לו: לקחתי! לקחתי!
/ פרסומא    17/2/2007 21:16
רק בצעקות
עמד לו מר כהן, מחוץ לחדר לידה והמתין. יצאה האחות, ואמרה: מזל טוב, מר כהן, נולדה לך בת. מר כהן פתח בצעקות: לי? לי נולד בן! מה פתאום בת? האחות מתנצלת, ואומרת: סליחה, אדוני, אשתך ילדה עכשיו בת. מזל טוב לך. ההוא, מתרתח, מתחיל להשתולל: לי נולד בן! אמרו לי בן! לי נולד רק בן! האחות מתנצלת שוב, נכנסת פנימה לדווח. לאחר דקה שתיים, היא יוצאת ואומרת: מר כהן, מזל טוב. אכן, טעות. נולד לך בן. מזל טוב. מר כהן, מסתובב אל שאר הגברים הממתינים, ואומר: במדינה הזו, כלום לא הולך בלי צעקות...

    דף 1 מתוך 1