שאלות - תורה ממרום לפרשת האזינו        
1. "האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ". מי אמר: "שמעו שמים והאזיני ארץ"?
2. מה ההבדל בין האזנה לשמיעה?
3. מדוע נבחרו השמים והארץ כעדים? (עיין ברש"י)
4. ציין 4 דברים שאליהם נמשלו דברי התורה.
5. "יערוף כמטר לקחי תיזל כטל אימרתי" . מה מעלת הטל על המטר?
6. "כרביבים עלי עשב". מה משמעות המילה : "רביבים " ומה מקורה ?
7. "דור עקש ופתלתול" . מה רמוז במילה עקש ?
8. "שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך". למי מתייחסים הביטויים אביך וזקניך? (רש"י).
9. "כנשר יעיר קינו על גוזליו ירחף". מה מלמדות תכונות הנשר על יחס הקב"ה לישראל? (רש"י).
10. "ויניקהו דבש מסלע". על מי מסופר בתנ"ך שאכל דבש מגוויה של חיה?
11. "צור ילדך תשי" . ציין 2 פירושים למילה תשי לפי רש"י.
12. מה לומד רש"י מהמילים אין עוול בפסוק:" קל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא"? (ל"ב 4)
13. מצא בפרשתינו 2 ביטויים המשמשים לתיאור מצב של עודף שומן.
14. מתי אכלו העם "חמאת בקר וחלב צאן" (רש"י) ?
15. ציין מילה נרדפת ל "מדבר" בפרשתנו ?

כל הזכויות שמורות למחבר השאלות ר' עזרא מרום