תשובות - תורה ממרום לפרשת האזינו        
1. ישעיהו אמר:" שמעו שמים והאזיני ארץ" (ישעיהו,א')
2. האזנה =מרחוק; שמיעה= מקרוב.
3. א. הם קיימים לעולם. ב. באמצעותם ניתן השכר או העונש.
4. מטר,טל, שעירים, רביבים.
5. בטל כולם שמחים; בגשם – יש חלק שעצובים כמו הולכי דרכים.
6. רביבים= טיפות גשם. רביב מלשון רובה קשת שיורה טיפות כמו חצים.
7. רמז להופעה החיצונית של הנוער בימינו. עקש= ראשי תיבות של: עגילים, קוקו,קרוקס, קעקועים, שרשרות
8. אביך = הנביאים ב. זקניך = החכמים.
9. א. רחמני על בניו. ב. מרחף על בניו ואינו מכביד עליהם. ג. נושא את גוזליו על כנפיו כדי להגן עליהם מפגיעת חצים.
10. שמשון אכל דבש מגוית האריה שהרג (שופטים י"ד).
11. א. תשי= שכחה ב. תשי = מתיש ומחליש את הכח.
12. אין עוול = משלם שכר גם לרשעים על מעשה טוב שעשו.
13. בפסוק: " שמנת , עבית וכשיתה "
14. 14. בתקופת שלמה המלך
15. מדבר= ישימון

כל הזכויות שמורות למחבר השאלות ר' עזרא מרום