שאלות ותשובות - תורה ממרום לפרשת האזינו        
1. "האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ". מי אמר: "שמעו שמים והאזיני ארץ"?
תשובה: ישעיהו אמר:" שמעו שמים והאזיני ארץ" (ישעיהו,א')
2. מה ההבדל בין האזנה לשמיעה?
תשובה: האזנה =מרחוק; שמיעה= מקרוב.
3. מדוע נבחרו השמים והארץ כעדים? (עיין ברש"י)
תשובה: א. הם קיימים לעולם. ב. באמצעותם ניתן השכר או העונש.
4. ציין 4 דברים שאליהם נמשלו דברי התורה.
תשובה: מטר,טל, שעירים, רביבים.
5. "יערוף כמטר לקחי תיזל כטל אימרתי" . מה מעלת הטל על המטר?
תשובה: בטל כולם שמחים; בגשם – יש חלק שעצובים כמו הולכי דרכים.
6. "כרביבים עלי עשב". מה משמעות המילה : "רביבים " ומה מקורה ?
תשובה: רביבים= טיפות גשם. רביב מלשון רובה קשת שיורה טיפות כמו חצים.
7. "דור עקש ופתלתול" . מה רמוז במילה עקש ?
תשובה: רמז להופעה החיצונית של הנוער בימינו. עקש= ראשי תיבות של: עגילים, קוקו,קרוקס, קעקועים, שרשרות
8. "שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך". למי מתייחסים הביטויים אביך וזקניך? (רש"י).
תשובה: אביך = הנביאים ב. זקניך = החכמים.
9. "כנשר יעיר קינו על גוזליו ירחף". מה מלמדות תכונות הנשר על יחס הקב"ה לישראל? (רש"י).
תשובה: א. רחמני על בניו. ב. מרחף על בניו ואינו מכביד עליהם. ג. נושא את גוזליו על כנפיו כדי להגן עליהם מפגיעת חצים.
10. "ויניקהו דבש מסלע". על מי מסופר בתנ"ך שאכל דבש מגוויה של חיה?
תשובה: שמשון אכל דבש מגוית האריה שהרג (שופטים י"ד).
11. "צור ילדך תשי" . ציין 2 פירושים למילה תשי לפי רש"י.
תשובה: א. תשי= שכחה ב. תשי = מתיש ומחליש את הכח.
12. מה לומד רש"י מהמילים אין עוול בפסוק:" קל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא"? (ל"ב 4)
תשובה: אין עוול = משלם שכר גם לרשעים על מעשה טוב שעשו.
13. מצא בפרשתינו 2 ביטויים המשמשים לתיאור מצב של עודף שומן.
תשובה: בפסוק: " שמנת , עבית וכשיתה "
14. מתי אכלו העם "חמאת בקר וחלב צאן" (רש"י) ?
תשובה: 14. בתקופת שלמה המלך
15. ציין מילה נרדפת ל "מדבר" בפרשתנו ?
תשובה: מדבר= ישימון

כל הזכויות שמורות למחבר השאלות ר' עזרא מרום