שאלות - תורה ממרום לפרשת וזאת הברכה        
1. בסיום התורה מכריזים:" חזק,חזק ונתחזק" . ציין 3 סיבות לכך.
2. "יחי ראובן ואל ימות". מה פשר כפילות זו לפי רש"י ?
3. "מימינו אשדת למו". ציין 2 פירושים למילה : אשדת" (רש"י).
4. "וזאת ליהודה". מדוע נסמך יהודה לראובן ? (רש"י)
5. "וללוי אמר". מנה 3 הבדלים בין לוי לשאר השבטים.
6. על לוי נאמר: "מחץ מתנים קמיו". לאיזו תקופה היסטורית מכוונת ברכה זו? (רש"י)
7. "לבנימין אמר ידיד ד'". מי בתנ"ך נקרא בשם:א. "ידידי-ה" ב. ידידה?
8. איזה שבט היתה נחלתו מבורכת ביותר?
9. " ממגד תבואות שמש וממגד גרש ירחים".על אילו גידולים משפיעים השמש והירח? (רש"י)
10. בברכה ליוסף נאמר: "בכור שורו הדר לו". למי מתייחסת ברכה זו לפי רש"י ?
11. אילו שבטים נתברכו בברכה: " כי שפע ימים ינקו" ?
12. חלק מהשבטים נמשלו לבעלי חיים. מי השבטים ולמה נמשלו ?
13. "ולדן אמר גור אריה". .אילו עוד שבטים נמשלו לאריה ?
14. על מי נאמר:" שבע רצון ומלא ברכת ד' "?
15. מה הן 3 המילים האחרונות בתורה ומה רמוז בכך?

כל הזכויות שמורות למחבר השאלות ר' עזרא מרום