תשובות - תורה ממרום לפרשת וזאת הברכה        
1. א. 4 דברים צריכים חיזוק,ביניהם התורה (עיין ברכות ל"ב:) ב. בגלל שהתורה מתשת כוחו של אדם (סנהדרין,כ"ו:) . ג. חזק=ר"ת חרישה,זריעה,קצירה כי היא נקנית בעמל רב.
2. יחי בעולם הזה, ואל ימות לעולם הבא.
3. אשדת= א. כתובה באש שחורה ע"ג לבנה. ב. התורה ניתנה מתוך האש.
4. כי שניהם הודו על קילקול שעשו.
5. א. לא התלוננו על משה ב.לא השתתפו בחטא העגל ג. גם במדבר לא הפסיקו למול את בניהם.
6. מתייחס למלחמת החשמונאים.
7. א. ידידי-ה= שלמה המלך (שמואל ב' י"ב 25 ) ב. ידידה=אימו של המלך יאשיהו (מלכים ב,כ"ב 1)
8. על יוסף נאמר: "מבורכת ד' ארצו".
9. השמש ממתיקה את הפירות, הירח מבשיל את הקישואים והדלועין.
10. ליהושע
11. יששכר וזבולון.
12. . יהודה=אריה, יששכר=חמור, דן=נחש, נפתלי=אילה, בנימין= זאב.
13. א. גור אריה יהודה ב.גד כלביא שכן.
14. נפתלי
15. לעיני כל ישראל. ר"ת לויים, כהנים ישראלים.ללמדנו שהתורה שייכת לכולם !

כל הזכויות שמורות למחבר השאלות ר' עזרא מרום