שאלות ותשובות - תורה ממרום לפרשת וזאת הברכה        
1. בסיום התורה מכריזים:" חזק,חזק ונתחזק" . ציין 3 סיבות לכך.
תשובה: א. 4 דברים צריכים חיזוק,ביניהם התורה (עיין ברכות ל"ב:) ב. בגלל שהתורה מתשת כוחו של אדם (סנהדרין,כ"ו:) . ג. חזק=ר"ת חרישה,זריעה,קצירה כי היא נקנית בעמל רב.
2. "יחי ראובן ואל ימות". מה פשר כפילות זו לפי רש"י ?
תשובה: יחי בעולם הזה, ואל ימות לעולם הבא.
3. "מימינו אשדת למו". ציין 2 פירושים למילה : אשדת" (רש"י).
תשובה: אשדת= א. כתובה באש שחורה ע"ג לבנה. ב. התורה ניתנה מתוך האש.
4. "וזאת ליהודה". מדוע נסמך יהודה לראובן ? (רש"י)
תשובה: כי שניהם הודו על קילקול שעשו.
5. "וללוי אמר". מנה 3 הבדלים בין לוי לשאר השבטים.
תשובה: א. לא התלוננו על משה ב.לא השתתפו בחטא העגל ג. גם במדבר לא הפסיקו למול את בניהם.
6. על לוי נאמר: "מחץ מתנים קמיו". לאיזו תקופה היסטורית מכוונת ברכה זו? (רש"י)
תשובה: מתייחס למלחמת החשמונאים.
7. "לבנימין אמר ידיד ד'". מי בתנ"ך נקרא בשם:א. "ידידי-ה" ב. ידידה?
תשובה: א. ידידי-ה= שלמה המלך (שמואל ב' י"ב 25 ) ב. ידידה=אימו של המלך יאשיהו (מלכים ב,כ"ב 1)
8. איזה שבט היתה נחלתו מבורכת ביותר?
תשובה: על יוסף נאמר: "מבורכת ד' ארצו".
9. " ממגד תבואות שמש וממגד גרש ירחים".על אילו גידולים משפיעים השמש והירח? (רש"י)
תשובה: השמש ממתיקה את הפירות, הירח מבשיל את הקישואים והדלועין.
10. בברכה ליוסף נאמר: "בכור שורו הדר לו". למי מתייחסת ברכה זו לפי רש"י ?
תשובה: ליהושע
11. אילו שבטים נתברכו בברכה: " כי שפע ימים ינקו" ?
תשובה: יששכר וזבולון.
12. חלק מהשבטים נמשלו לבעלי חיים. מי השבטים ולמה נמשלו ?
תשובה: . יהודה=אריה, יששכר=חמור, דן=נחש, נפתלי=אילה, בנימין= זאב.
13. "ולדן אמר גור אריה". .אילו עוד שבטים נמשלו לאריה ?
תשובה: א. גור אריה יהודה ב.גד כלביא שכן.
14. על מי נאמר:" שבע רצון ומלא ברכת ד' "?
תשובה: נפתלי
15. מה הן 3 המילים האחרונות בתורה ומה רמוז בכך?
תשובה: לעיני כל ישראל. ר"ת לויים, כהנים ישראלים.ללמדנו שהתורה שייכת לכולם !

כל הזכויות שמורות למחבר השאלות ר' עזרא מרום