שאלות - תורה ממרום לפרשת וישלח        
1. עם לבן גרתי". ציין 2 פירושים לכך
2. כמה פעמים קרא יעקב לעשו בתואר : "אדוני" ובמה נענש על כך ?
3. לקראת הפגישה עם עשו התכונן יעקב ל 3 דברים. מה הם?
4. 2 נשים בתורה הוחבאו בתיבה. מי הן ? (רש"י)
5. "ויאבק איש עמו ". ציין 2 פירושים לכך (רש"י )
6. מדוע זכה יוסף שלא תשלוט עין הרע בו ובזרעו ?
7. מי אמר למי : א. יש לי רב ב. יש לי כל ?
8. "ויבא יעקב שלם ". מהם 3 הדברים שהיה בהם שלם ?
9. . על מי מסופר בתנ"ך שהקים: א. סוכה ב. סוכות ?
10. למי בתורה ניתנו הכינויים הבאים: א. נשיא הארץ ב. נשיא אלוקים ?
11. על 2 דברים מסופר בפרשתנו שנקברו תחת עצים. מהם הדברים ואילו עצים?
12. "ואביו קרא לו בנימין ". א. מה משמעות השם בנימין? (רש"י) ב. באיזה שם קראה לו רחל ?
13. "לא יקרא שמך יעקב ,כי אם ישראל ". מה מיוחד בשם ישראל ?
14. מה שמות הוריו של עמלק ?
15. "וענה מצא את הימים במדבר ברעותו את החמורים". א. מי הם הימים ? ב. מי בתנ"ך מצא אתונות ?
16. "ויאבק איש עמו" . מי נאבק עם יעקב ? (רש"י) ב. באיזה איבר נפגע יעקב ?
17. "ויקח את אחד עשר ילדיו". היכן היתה דינה ? (רש"י)
18. מה שם המקום בו נאבק יעקב עם המלאך ואיזה שם נותן לו יעקב ?
19. " בן פורת יוסף בן פורת עלי עין" .מדוע זכה יוסף שלא תשלוט עין הרע בזרעו ?
20. "עדה בת אילון " היא בשמת. מה משמעות השם בשמת ?
21. א. מי היה בלע בן בעור ב. מי עוד בתנ"ך אביו נקרא בעור ?
22. "וענה מצא את הימים במדבר ברעותו את החמורים". א. מי הם הימים? מה מקור שמם ?
23. "ותמות רחל..." באיזה גיל נפטרה רחל לפי המדרש ?
24. "ויאבק איש עמו ". מי היה האיש ?(רש"י )
25. מי היה אביהם של התימנים ?

כל הזכויות שמורות למחבר השאלות ר' עזרא מרום