תשובות - תורה ממרום לפרשת וישלח        
1. א. גרתי = גר ,כלומר לא נעשיתי שר וחשוב , אלא גר. ב. גרתי בגימטריא = תרי"ג מצוות ששמרתי
2. א. 8 פעמים. ב. 8 מבניו של עשו היו מלכים
3. דורון, תפילה ומלחמה
4. דינה ושרה.
5. א. ויאבק= העלה אבק ב. ויאבק= ויחבק
6. כי יוסף הסתיר את אימו מעינו של עשו ע"י שעמד לפניה
7. א.עשו ליעקב ב. יעקב לעשו
8. שלם בגופו, בממונו ובתורתו
9. א. יעקב הקים סוכות למקנהו ב. יונה הנביא הקים סוכה כדי שיהיה לו צל
10. א .שכם בן חמור ב. אברהם
11. א. יעקב הטמין עבודה זרה ונזמים של שכם תחת עץ האלה. ב. דבורה מינקת רבקה נקברה תחת עץ האלון
12. א. בן ימין= בן הדרום כי נולד בנגב (ימין =דרום) ב. בנימין= בן ימים ,כלומר שנולד לעת זקנה. ג. רחל קראה לו בן אוני .
13. בשם ישראל רמוזים כל האבות והאמהות: י= יצחק, יעקב ש= שרה ר= רבקה, רחל א= אברהם ל= לאה
14. שם אביו אליפז (בן עשו) ושם אימו תמנע.
15. א. ימים = פרדים ב. שאול המלך
16. א. שרו של עשו ב. נקעה כף ירכו
17. הוחבאה בתיבה
18. א. מעבר יבוק ב. פני אל.
19. כי יוסף הסתיר את אימו מעינו של עשו ע"י שעמד לפניה.
20. בגלל שהיתה מקטירה בשמים לעבודת כוכבים.
21. א. מלך אדום ב . בלעם
22. א. ימים = פרדים ב. ימים= מטילים אימה על הבריות
23. בגיל 36 (לפי סדר עולם ב)
24. איש= המלאך גבריאל.
25. "ויהיו בני אליפז: תימן....."(ל"ו,11)

כל הזכויות שמורות למחבר השאלות ר' עזרא מרום