שאלות ותשובות - תורה ממרום לפרשת וישלח        
1. עם לבן גרתי". ציין 2 פירושים לכך
תשובה: א. גרתי = גר ,כלומר לא נעשיתי שר וחשוב , אלא גר. ב. גרתי בגימטריא = תרי"ג מצוות ששמרתי
2. כמה פעמים קרא יעקב לעשו בתואר : "אדוני" ובמה נענש על כך ?
תשובה: א. 8 פעמים. ב. 8 מבניו של עשו היו מלכים
3. לקראת הפגישה עם עשו התכונן יעקב ל 3 דברים. מה הם?
תשובה: דורון, תפילה ומלחמה
4. 2 נשים בתורה הוחבאו בתיבה. מי הן ? (רש"י)
תשובה: דינה ושרה.
5. "ויאבק איש עמו ". ציין 2 פירושים לכך (רש"י )
תשובה: א. ויאבק= העלה אבק ב. ויאבק= ויחבק
6. מדוע זכה יוסף שלא תשלוט עין הרע בו ובזרעו ?
תשובה: כי יוסף הסתיר את אימו מעינו של עשו ע"י שעמד לפניה
7. מי אמר למי : א. יש לי רב ב. יש לי כל ?
תשובה: א.עשו ליעקב ב. יעקב לעשו
8. "ויבא יעקב שלם ". מהם 3 הדברים שהיה בהם שלם ?
תשובה: שלם בגופו, בממונו ובתורתו
9. . על מי מסופר בתנ"ך שהקים: א. סוכה ב. סוכות ?
תשובה: א. יעקב הקים סוכות למקנהו ב. יונה הנביא הקים סוכה כדי שיהיה לו צל
10. למי בתורה ניתנו הכינויים הבאים: א. נשיא הארץ ב. נשיא אלוקים ?
תשובה: א .שכם בן חמור ב. אברהם
11. על 2 דברים מסופר בפרשתנו שנקברו תחת עצים. מהם הדברים ואילו עצים?
תשובה: א. יעקב הטמין עבודה זרה ונזמים של שכם תחת עץ האלה. ב. דבורה מינקת רבקה נקברה תחת עץ האלון
12. "ואביו קרא לו בנימין ". א. מה משמעות השם בנימין? (רש"י) ב. באיזה שם קראה לו רחל ?
תשובה: א. בן ימין= בן הדרום כי נולד בנגב (ימין =דרום) ב. בנימין= בן ימים ,כלומר שנולד לעת זקנה. ג. רחל קראה לו בן אוני .
13. "לא יקרא שמך יעקב ,כי אם ישראל ". מה מיוחד בשם ישראל ?
תשובה: בשם ישראל רמוזים כל האבות והאמהות: י= יצחק, יעקב ש= שרה ר= רבקה, רחל א= אברהם ל= לאה
14. מה שמות הוריו של עמלק ?
תשובה: שם אביו אליפז (בן עשו) ושם אימו תמנע.
15. "וענה מצא את הימים במדבר ברעותו את החמורים". א. מי הם הימים ? ב. מי בתנ"ך מצא אתונות ?
תשובה: א. ימים = פרדים ב. שאול המלך
16. "ויאבק איש עמו" . מי נאבק עם יעקב ? (רש"י) ב. באיזה איבר נפגע יעקב ?
תשובה: א. שרו של עשו ב. נקעה כף ירכו
17. "ויקח את אחד עשר ילדיו". היכן היתה דינה ? (רש"י)
תשובה: הוחבאה בתיבה
18. מה שם המקום בו נאבק יעקב עם המלאך ואיזה שם נותן לו יעקב ?
תשובה: א. מעבר יבוק ב. פני אל.
19. " בן פורת יוסף בן פורת עלי עין" .מדוע זכה יוסף שלא תשלוט עין הרע בזרעו ?
תשובה: כי יוסף הסתיר את אימו מעינו של עשו ע"י שעמד לפניה.
20. "עדה בת אילון " היא בשמת. מה משמעות השם בשמת ?
תשובה: בגלל שהיתה מקטירה בשמים לעבודת כוכבים.
21. א. מי היה בלע בן בעור ב. מי עוד בתנ"ך אביו נקרא בעור ?
תשובה: א. מלך אדום ב . בלעם
22. "וענה מצא את הימים במדבר ברעותו את החמורים". א. מי הם הימים? מה מקור שמם ?
תשובה: א. ימים = פרדים ב. ימים= מטילים אימה על הבריות
23. "ותמות רחל..." באיזה גיל נפטרה רחל לפי המדרש ?
תשובה: בגיל 36 (לפי סדר עולם ב)
24. "ויאבק איש עמו ". מי היה האיש ?(רש"י )
תשובה: איש= המלאך גבריאל.
25. מי היה אביהם של התימנים ?
תשובה: "ויהיו בני אליפז: תימן....."(ל"ו,11)

כל הזכויות שמורות למחבר השאלות ר' עזרא מרום