אירועים

יום שבת 17/08/2019 17:50 - מדרשת השבת -אהבת ישראלמדרשת השבת בקיץ לפני מנחה אתר בית כנסת