תורה ממרום

מדור תורה ממרום - חידות ופתרונות לפ"ש - נכתב ע"י ר' עזרא מרום - כל הזכויות שמורות

להרשמה לרשימת תפוצה לחץ/י כאן

  <<   דף 2 מתוך 3   >>

פרשת צו - מ זעירא פרשת שלח - חטא המרגלים ועונשו פרשת ראה - בנים אתם לד' אלוקיכם
פרשת צו - חידות פרשת שלח - חידות ראה -חידות
פרשת שמיני - הלקח מסימני הטהרה פרשת קרח - נסיון העושר והעוני פרשת שופטים - שוחד דברים
פרשת שמיני -חידות פרשת קרח - חידות פרשת שופטים - חידות
פרשת תזריע החודש פרשת חוקת - מיתת צדיקים מכפרת פרשת שופטים שופטים ושוטרים תיתן לך
תזריע-מצורע - חידות פרשת חקת - חידות שופטים - חידות
ספירת העומר - פרקי אבות פרשת בלק - קללת בלעם פרשת כי תצא - תכלת בציצית
פרשת תזריע מצורע - טומאת הצרעת פרשת בלק מה טובו אוהליך יעקב פרשת כי-תצא - מצווה גוררת מצווה
פרשת מצורע - חידות פרשת בלק - חידות פרשת כי תצא - שילוח הקן
אחרי מות קדושים - חידות פרשת פנחס - פנחס זה אליהו כי תצא - חידות
קדושים - והדרת פני זקן פרשת פנחס -חידות פרשת כי-תבא - הכרת הטוב בלחם
פרשת אמור - ללמוד וללמד פרשת מטות - חידות פרשת כי תבא - מצוות ביכורים
פרשת אמור - חידות פרשת מטות מסעי - עוון הנדרים בראי המדרשים כי-תבא - חידות
פרשת בהר - מצוות שמיטה פרשת מטות מסעי - מטרת המסעות פרשת ניצבים - היחיד והיחד
פרשת בהר - חידות פרשת מסעי - חידות נצבים - חידות
פרשת בהר-בחוקותי פרשת דברים - מידות טובות לפי אור החיים וילך - חידות
פרשת בחוקותי - שלום בארץ פרשת דברים - המיוחד במשנה תורה פרשת וילך - חזק ואמץ
פרשת בחוקותי - חידות דברים -חידות האזינו - חידות
פרשת במדבר - באש במים ובמדבר פרשת ואתחנן - תפילה ותחינה פרשת האזינו יערוף כמטר תיזל כטל
פרשת במדבר - חידות ואתחנן - חידות וזאת הברכה - חידות
פרשת נשא - ברכת כוהנים פרשת עקב - ברכת המזון וזאת הברכה - לבנימין אמר
פרשת נשא - חידות פרשת עקב - כיסוי הסכין בברכת המזון ראש השנה מעלת התפילה
פרשת בהעלותך - ויהי בנסוע הארון פרשת עקב - חידות
פרשת בהעלותך - חידות פרשת ראה- מאכלים אסורים

  <<   דף 2 מתוך 3   >>


  
שאלות - תורה ממרום לפרשת ויצא        
1. "והנה סולם מוצב ארצה ". מה רמוז במילה " סולם " ? ( עיין בעל הטורים )
2. הסיסמה של תנועת חב"ד שמקורה בפרשתינו?
3. איזו עיר נקראה בשם : לוז ?
4. שניים בתורה עזרו לנשים להשקות את הצאן מהבאר. מי הם?
5. אחת מנשותיו של יעקב ילדה בנים שהיו "כתר" של: תורה ,מלכות וכהונה. א. מי האישה ? ב. מי הבנים ומה הכתר של כל אחד מהם ?
6. .מי אמר למי: " התחת אלוקים אנוכי?"
7. יצחק מברך את יעקב: "וישתחוו לך בני אמך".א. מי אמר למי "וישתחוו לך בני אביך? ב.מהי סיבת השוני בין 2 המקרים?
8. ליעקב הובטח " והיה זרעך כעפר הארץ ". מדוע הדימוי לעפר ?
9. לבן רץ לקראת יעקב-"ויחבק לו וינשק לו". מדוע עשה פעולות אילו?
10. כמה ילדים נולדו ללאה?
11. מדוע היו עיני לאה רכות? (רש"י)
12. על הפס':(בפרשת עקב) "ארץ אשר אבניה ברזל" אמרו חז"ל: "אל תקרי אבניה אלא בניה ברזל"-מה רמוז בכך?
13. לפי הגמרא ברכות כו.-"תפילות אבות תקנום". כיצד נרמז הדבר בשמותיהם?
14. מדוע גנבה רחל את התרפים ?
15. באילו שמות קראו יעקב ולבן למצבה שהקימו?
16. ויצא יעקב מבאר שבע". ציין 2 סיבות ליציאתו של יעקב.
17. בפרשתנו נמשלו ישראל לעפר ולכוכבים. מה משמעות הדבר?
18. "ורחל היתה יפת תואר ויפת מראה". על מי עוד בתורה נאמר "יפת מראה"?
19. מה משמעות הביטוי " ברחל בתך הקטנה" ?
20. אל 2 גויים נגלה ד' בחלום הלילה. מי הם ?
21. מה שמות בניה של א. בלהה ב. זילפה ?
22. "ויאסוף לבן את כל אנשי המקום ויעש משתה" . מי עוד בתנ"ך עשה משתה חתונה ומה ההבדל ביניהם?
23. . לבן אמר ליעקב:" הבנים בני" מי אמר למי בתורה " בני הם"?

הדפסת שאלות   הדפסת תשובות   הדפסת שאלות ותשובות


מסמכי וורד - לקט תורה ממרום