תורה ממרום

מדור תורה ממרום - חידות ופתרונות לפ"ש - נכתב ע"י ר' עזרא מרום - כל הזכויות שמורות

להרשמה לרשימת תפוצה לחץ/י כאן

    דף 1 מתוך 3   >>

פרשת אחרי מות קדושים - אונאה פרשת וישלח - המספר 400 פרשת בשלח - חידות
פרשת בראשית - אדם עפר מהאדמה פרשת וישלח - חידות פרשת יתרו - שאילת שלום
פרשת בראשית - הקנאה פרשת וישב - התואר איש פרשת יתרו - תורה מסיני
פרשת בראשית - חידות פרשת וישב - חידות פרשת יתרו - חידות
פרשת נח - נח צדיק בפרווה פרשת מקץ - ישראל פרשת משפטים - לקט מדרשי חז"ל
פרשת נח - העורב בתיבה פרשת מקץ והקשר לחנוכה פרשת משפטים - היחס לכלב
פרשת נח - חידות פרשת מקץ - חידות פרשת משפטים - חידות
פרשת לך לך - כריתת ברית פרשת ויגש - מדיה כנגד מידה פרשת תרומה - מדרשי חז"ל
פרשת לך לך - מעשה אבות סימן לבנים פרשת ויגש - מיהו יהודי פרשת תרומה - חשיבות הארון
פרשת לך לך - חידות פרשת ויגש - חידות פרשת תרומה - חידות
פרשת וירא - מצוות ליווי אורחים פרשת ויחי - יששכר חמור גרם פרשת תצוה - שמן זית
פרשת וירא - אל תהיה צדיק ע"ח אחרים פרשת ויחי - חזק חזק פרשת תצוה - חידות
פרשת וירא - חידות פרשת ויחי - אפרים ומנשה פרשת כי תשא -מעשה העגל בראי המדרש
פרשת חיי שרה - ניצול הזמן פרשת ויחי - חידות פרשת כי-תשא - מחצית השקל
פרשת חיי שרה - אליעזר העבד והמושל פרשת שמות - לכל איש יש שם פרשת כי-תשא - חידות
פרשת חיי שרה - חידות פרשת שמות - מאוצר מדרשי חז"ל פרשת ויקהל פקודי המשכן
פרשת תולדות ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו פרשת שמות - שמות השבטים והגואלים פרשת ויקהל-פקודי - חידות
פרשת תולדות - כוחה של תפילה פרשת שמות - חידות פרשת פקודי - תרומות למשכן
פרשת תולדות -חידות פרשת וארא - הנחש והתנין פרשת פקודי - פנינים
פרשת ויצא - לחם לאכול ובגד ללבוש פרשת וארא - חידות פרשת ויקרא - מטרת הקורבנות
פרשת ויצא - עפר ,חול וכוכבים פרשת בא - פדיון פטר חמור פרשת ויקרא -חידות
פרשת ויצא - חידות פרשת בא - והגדת לבנך פרשת צו - קרבן עני ועשיר
פרשת וישלח - רחל בראי המדרש פרשת בא - חידות
פרשת וישלח - בכל מכל כל פרשת בשלח - רפואה מונעת

    דף 1 מתוך 3   >>


  
שאלות - תורה ממרום לפרשת בא        
1. במשך כמה זמן ניתנו 10 המכות ?
2. ציין 2 דברים שעליהם נאמר בתורה: "וכסה את עין הארץ".
3. אילו מכות ניתנו ע"י: א.משה ב.אהרון ג.משה ואהרון.
4. באילו מכות נכנסו המזיקים לבתים?
5. אילו סוגי ארבה ידועים לך? (עיין ברש"י)
6. ב-2 ניסים בתורה מסופר שנשבה רוח חזקה מאוד. מהם?
7. למי נאמרו בתורה הציוויים: א.נטה ידך על השמיים. ב.הבט נא השמימה. ?
8. עיין ברש"י וענה: מה היו מטרות מכת החושך?
9. "והאיש משה גדול מאוד". א.מה רמוז במילה "איש"? ב.ציין אישים נוספים
10. א.אילו מכות ניתנו ע"י הקב"ה בעצמו? ב. מה המשותף להן?
11. מהו מקור הפתגם הידוע: "כזה ראה וקדש"?
12. כיצד נקראים בפרשתינו: א.מכה ב.דבר שלא מבושל מספיק ?
13. מהיכן נלמד הכלל: "מצוה הבאה לידך אל תחמיצנה"?
14. איזו מכה נקראה בשם "המוות"?
15. מהם הדברים שעליהם נאמר בפרשתינו שלא היה ולא יהיה כמוהם?
16. א. כמה מכות מוזכרות בפרשה ומה הן ? ב. מה הרמז לכך ?
17. 10 המכות ניתנו ביבשה,באויר ובים. מה משמעות הדבר ?
18. באיזו מכה , חוץ מחושך, נוצר חושך ביום ?
19. ב 4 דברים התקשה משה והקב"ה הראה לו באצבע ואמר לו " זה ". מה הם ובמה הם רמוזים ?
20. "בא אל פרעה" . מדוע לא נאמר :"לך אל פרעה" ?
21. "וכל פטר חמור תפדה בשה". במה זכו החמורים שתתקיים בהם מצווה זו ומה למדים מכך ?
22. "על התפילין נאמר: "והיו לאות על ידך". אילו עוד מצוות נקראים בשם "אות" ומה הרמז לכך ?
23. מה משותף בין צפורה אשת משה לבין רחל אמנו ?
24. אני מלך רם ונישא. קצץ זנבי פעמיים ותקבל בהמה גסה. מי אני ?
25. באילו מכות נכנסו המזיקים לבתים?
26. האות הראשונה של שמי היא האות השניה של שמי. האות האמצעית של שמי היא האות הראשונה של שמי. האות האחרונה של שמי היא מחצית האות האחרונה של שמיץ מי אני ומה שמי ?
27. עיין ברש"י וענה: מה היו מטרות מכת החושך?
28. כיצד נקראים בפרשתינו: א.מכה ב.דבר שלא מבושל מספיק ?
29. מה משותף ל 3 המכות הראשונות ?

הדפסת שאלות   הדפסת תשובות   הדפסת שאלות ותשובות


מסמכי וורד - לקט תורה ממרום