תורה ממרום

מדור תורה ממרום - חידות ופתרונות לפ"ש - נכתב ע"י ר' עזרא מרום - כל הזכויות שמורות

להרשמה לרשימת תפוצה לחץ/י כאן

    דף 1 מתוך 3   >>

פרשת אחרי מות קדושים - אונאה פרשת וישלח - המספר 400 פרשת בשלח - חידות
פרשת בראשית - אדם עפר מהאדמה פרשת וישלח - חידות פרשת יתרו - שאילת שלום
פרשת בראשית - הקנאה פרשת וישב - התואר איש פרשת יתרו - תורה מסיני
פרשת בראשית - חידות פרשת וישב - חידות פרשת יתרו - חידות
פרשת נח - נח צדיק בפרווה פרשת מקץ - ישראל פרשת משפטים - לקט מדרשי חז"ל
פרשת נח - העורב בתיבה פרשת מקץ והקשר לחנוכה פרשת משפטים - היחס לכלב
פרשת נח - חידות פרשת מקץ - חידות פרשת משפטים - חידות
פרשת לך לך - כריתת ברית פרשת ויגש - מדיה כנגד מידה פרשת תרומה - מדרשי חז"ל
פרשת לך לך - מעשה אבות סימן לבנים פרשת ויגש - מיהו יהודי פרשת תרומה - חשיבות הארון
פרשת לך לך - חידות פרשת ויגש - חידות פרשת תרומה - חידות
פרשת וירא - מצוות ליווי אורחים פרשת ויחי - יששכר חמור גרם פרשת תצוה - שמן זית
פרשת וירא - אל תהיה צדיק ע"ח אחרים פרשת ויחי - חזק חזק פרשת תצוה - חידות
פרשת וירא - חידות פרשת ויחי - אפרים ומנשה פרשת כי תשא -מעשה העגל בראי המדרש
פרשת חיי שרה - ניצול הזמן פרשת ויחי - חידות פרשת כי-תשא - מחצית השקל
פרשת חיי שרה - אליעזר העבד והמושל פרשת שמות - לכל איש יש שם פרשת כי-תשא - חידות
פרשת חיי שרה - חידות פרשת שמות - מאוצר מדרשי חז"ל פרשת ויקהל פקודי המשכן
פרשת תולדות ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו פרשת שמות - שמות השבטים והגואלים פרשת ויקהל-פקודי - חידות
פרשת תולדות - כוחה של תפילה פרשת שמות - חידות פרשת פקודי - תרומות למשכן
פרשת תולדות -חידות פרשת וארא - הנחש והתנין פרשת פקודי - פנינים
פרשת ויצא - לחם לאכול ובגד ללבוש פרשת וארא - חידות פרשת ויקרא - מטרת הקורבנות
פרשת ויצא - עפר ,חול וכוכבים פרשת בא - פדיון פטר חמור פרשת ויקרא -חידות
פרשת ויצא - חידות פרשת בא - והגדת לבנך פרשת צו - קרבן עני ועשיר
פרשת וישלח - רחל בראי המדרש פרשת בא - חידות
פרשת וישלח - בכל מכל כל פרשת בשלח - רפואה מונעת

    דף 1 מתוך 3   >>


  
שאלות - תורה ממרום לפרשת יתרו        
1. יתרו היה חותן משה. מי היו החותנים של האבות אברהם, יצחק ויעקב?
2. לפי רש"י, 7 שמות היו ליתרו. אחד מהם היה חובב. מה הסיבה לשם זה?
3. מדוע קרא משה לבניו בשמות גרשום ואליעזר?
4. "ויחד יתרו". ציין 2 פירושים הפוכים למילה: "ויחד". (רש"י)
5. ואשא אתכם על כנפי נשרים. מדוע נושא הנשר את גוזליו דוקא על כנפיו?
6. "והייתם לי עם סגולה". ציין 2 טעמים לכינוי זה.
7. "ויבחר משה אנשי חיל ויתן אותם ראשים על העם." מי עוד בתורה נקראו אנשי חיל, ולאיזה תפקיד נועדו?
8. "דרש אותו הגלילי לפני רבי חסדא:" ברוך שנתן תורה משולשת לעם משולש על ידי שלישי בחודש השלישי". הסבר כל אחד מהשלשות הנ"ל.
9. מה משותף לחתונה ולמתן תורה?
10. "פוקד עוון אבות... על שילשים ועל ריבעים". על מי בתורה מסופר שראה בני שילשים?
11. "על כן ברך ה' את יום השבת ויקדשהו". במה ברכו ובמה קידשו?
12. מנין למדים שבמתן תורה לא היו בעם: א.עיוורים ב.אילמים ?
13. "ואם מזבח אבנים תעשה לי לא תעשה אתהן גזית". א.מה פירוש "גזית". ב.היכן היתה לשכת הגזית?
14. 7 שמות היו ליתרו. מה הם השמות ? (עיין ברש"י)
15. ליתרו הוסיפו אות ו' לשמו. ציין 3 אישים נוםפים שהוסיפו אות לשמם.
16. יתרו אמר למשה: "לא טוב הדבר אשר אתה עושה" על מה עוד נאמר בתורה הביטוי לא טוב?
17. כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל", למי הכוונה לפי רש"י?
18. יתרו היה חותן משה. מי היה החותן של אהרן?
19. אני כהן גוי ולא במקדש. מי אני ? (ציין 2 אישים)
20. "לא תגנוב". ציין 2 גניבות מפורסמות בספר בראשית
21. "ואם מזבח אבנים תעשה לי, לא תבנה אתהן גזית". ציין 2 סיבות מדוע?
22. אילו פרשות נוספות בתורה נקראים על שם אנשים?
23. מנין למדים שמשה שקול כנגד כל ישראל?
24. מה רמוז בפסוק" "וישאלו איש לרעהו לשלום" ?
25. "ויחד יתרו על כל הטובה אשר עשה ד' לישראל" . מהי כל הטובה ?
26. "ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל". מי בתנ"ך נקרא : א. איש חיל ב. אשת חיל ?
27. מה למדים מן הפסוק" ויחן שם ישראל"?
28. "כה תאמר לבית יעקב" איזו תנועה ציונית נקראה בשם זה?
29. מה מקור הפיוט "שמור וזכור בדיבור אחד השמיענו קל המיוחד"?
30. "לא תעשה לך אלוקים אחרים". ציין שני פרושים למה מתייחסת המלה אחרים?
31. איזו תוספת יש במשנה תורה לדיבר" כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך". מה משמעות תוספת זו?

הדפסת שאלות   הדפסת תשובות   הדפסת שאלות ותשובות


מסמכי וורד - לקט תורה ממרום