תורה ממרום

מדור תורה ממרום - חידות ופתרונות לפ"ש - נכתב ע"י ר' עזרא מרום - כל הזכויות שמורות

להרשמה לרשימת תפוצה לחץ/י כאן

    דף 1 מתוך 3   >>

פרשת אחרי מות קדושים - אונאה פרשת וישלח - המספר 400 פרשת בשלח - חידות
פרשת בראשית - אדם עפר מהאדמה פרשת וישלח - חידות פרשת יתרו - שאילת שלום
פרשת בראשית - הקנאה פרשת וישב - התואר איש פרשת יתרו - תורה מסיני
פרשת בראשית - חידות פרשת וישב - חידות פרשת יתרו - חידות
פרשת נח - נח צדיק בפרווה פרשת מקץ - ישראל פרשת משפטים - לקט מדרשי חז"ל
פרשת נח - העורב בתיבה פרשת מקץ והקשר לחנוכה פרשת משפטים - היחס לכלב
פרשת נח - חידות פרשת מקץ - חידות פרשת משפטים - חידות
פרשת לך לך - כריתת ברית פרשת ויגש - מדיה כנגד מידה פרשת תרומה - מדרשי חז"ל
פרשת לך לך - מעשה אבות סימן לבנים פרשת ויגש - מיהו יהודי פרשת תרומה - חשיבות הארון
פרשת לך לך - חידות פרשת ויגש - חידות פרשת תרומה - חידות
פרשת וירא - מצוות ליווי אורחים פרשת ויחי - יששכר חמור גרם פרשת תצוה - שמן זית
פרשת וירא - אל תהיה צדיק ע"ח אחרים פרשת ויחי - חזק חזק פרשת תצוה - חידות
פרשת וירא - חידות פרשת ויחי - אפרים ומנשה פרשת כי תשא -מעשה העגל בראי המדרש
פרשת חיי שרה - ניצול הזמן פרשת ויחי - חידות פרשת כי-תשא - מחצית השקל
פרשת חיי שרה - אליעזר העבד והמושל פרשת שמות - לכל איש יש שם פרשת כי-תשא - חידות
פרשת חיי שרה - חידות פרשת שמות - מאוצר מדרשי חז"ל פרשת ויקהל פקודי המשכן
פרשת תולדות ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו פרשת שמות - שמות השבטים והגואלים פרשת ויקהל-פקודי - חידות
פרשת תולדות - כוחה של תפילה פרשת שמות - חידות פרשת פקודי - תרומות למשכן
פרשת תולדות -חידות פרשת וארא - הנחש והתנין פרשת פקודי - פנינים
פרשת ויצא - לחם לאכול ובגד ללבוש פרשת וארא - חידות פרשת ויקרא - מטרת הקורבנות
פרשת ויצא - עפר ,חול וכוכבים פרשת בא - פדיון פטר חמור פרשת ויקרא -חידות
פרשת ויצא - חידות פרשת בא - והגדת לבנך פרשת צו - קרבן עני ועשיר
פרשת וישלח - רחל בראי המדרש פרשת בא - חידות
פרשת וישלח - בכל מכל כל פרשת בשלח - רפואה מונעת

    דף 1 מתוך 3   >>


  
שאלות - תורה ממרום לפרשת משפטים        
1. פרט את שמות 4 סוגי מיתות בית-דין.
2. "השור יסקל וגם בעליו יומת". באיזו מיתה מדובר?
3. מהיכן למדים ש "גדול כוחה של מלאכה" ?
4. מהיכן לומד רש"י את הכלל : "הבא להרגך השכם להרגו" ?
5. עיין ברש"י וענה מהי סתם מיתה המוזכרת בתורה ?
6. מה ההבדל בעונש בין מכה אביו ואמו לבין המקלל אותם ?
7. בפרשה יש 3 איסורים חמורים שעונשם מוות.מה הם?
8. "אם במחתרת ימצא הגנב". רבי זושא מנפולי אמר:" 7 דברים למדתי מגנב". מה אפשר ללמוד מגנב ?
9. "שלוש רגלים תחוג לי בשנה ". א. מה פירוש המילה רגלים ? ב.באיזה הקשר אחר כתוב :שלש רגלים " ?
10. א. מאילו פירות חייבים להביא ביכורים ? ב. האם פירות שביעית חייבים במצוות ביכורים ?
11. "הנה אנכי שולח מלאך לפניך ". מי אמר למי " הוא ישלח מלאכו לפניך " ?
12. מתי אמרו בני ישראל : "נעשה ונשמע " ?
13. מה שם הוריו של חור ובאיזה גיל התחתנו ?
14. מנין למדים את הכלל : "אין הקב"ה מקפח שכר כל בריה " ? ( רש"י
15. השלם את מאמר פרקי אבות:" על 3 דברים העולם עומד: על הדין, על ה_________ ועל ה___________" (פרק א' משנה י"ח)
16. לפי המשנה במסכת סנהדרין ,כמה דיינים מנתה א. סנהדרין קטנה ב. סנהדרין גדולה ? (פרק א' משנה ו )
17. " לא תגנוב" . מי אני? א.גנב ונתפס. ב. גנב ולא נתפס ג. לא גנב ונתפס ?
18. א. היכן ישבה הסנהדרין הגדולה ב. באיזה מקום בעולם יושב בית הדין הבינלאומי בימינו ?
19. ישבתי תחת עץ ושפטתי את ישראל. מי אני ?
20. מה פירוש הפתגם :" יקוב הדין את ההר" ? ( סנהדרין ו' : )
21. על עבד שמסרב להשתחרר נאמר: "ורצע אדוניו את אוזנו" א.באיזה אוזן מדובר? ב.מדוע רוצעים דווקא את האוזן?
22. "מלאתך ודמעך לא תאחר" (כ"ב,18). מה פירוש המילים מלאתל ודמעך? ( עיין ברש"י)
23. א. מה דינו של שור שנגח והרג אדם? ב. מה הדין אם השור מועד?
24. "וכי יריבון אנשים והכה איש את רעהו ונפל למשכב" פרט אילו תשלומים על המכה לשלם.
25. "ואם שור נגח הוא מתמול שלשום" כמה נגיחות הופכות את השור למועד?
26. א. מה משלם גנב שטבח או מכר שור או שה ? ב. מדוע התשלום עבור שה נמוך יותר מהתשלום עבור השור?
27. מאיזה פסוק לומד רש"י את הכלל: "מום שבך אל תאמר לחברך"?
28. באיזה פסוק יש 3 זוגות מילים כפולות?
29. כיצד מכונה ריבית בפרשתנו ?

הדפסת שאלות   הדפסת תשובות   הדפסת שאלות ותשובות


מסמכי וורד - לקט תורה ממרום