תורה ממרום

מדור תורה ממרום - חידות ופתרונות לפ"ש - נכתב ע"י ר' עזרא מרום - כל הזכויות שמורות

להרשמה לרשימת תפוצה לחץ/י כאן

    דף 1 מתוך 3   >>

פרשת אחרי מות קדושים - אונאה פרשת וישלח - המספר 400 פרשת בשלח - חידות
פרשת בראשית - אדם עפר מהאדמה פרשת וישלח - חידות פרשת יתרו - שאילת שלום
פרשת בראשית - הקנאה פרשת וישב - התואר איש פרשת יתרו - תורה מסיני
פרשת בראשית - חידות פרשת וישב - חידות פרשת יתרו - חידות
פרשת נח - נח צדיק בפרווה פרשת מקץ - ישראל פרשת משפטים - לקט מדרשי חז"ל
פרשת נח - העורב בתיבה פרשת מקץ והקשר לחנוכה פרשת משפטים - היחס לכלב
פרשת נח - חידות פרשת מקץ - חידות פרשת משפטים - חידות
פרשת לך לך - כריתת ברית פרשת ויגש - מדיה כנגד מידה פרשת תרומה - מדרשי חז"ל
פרשת לך לך - מעשה אבות סימן לבנים פרשת ויגש - מיהו יהודי פרשת תרומה - חשיבות הארון
פרשת לך לך - חידות פרשת ויגש - חידות פרשת תרומה - חידות
פרשת וירא - מצוות ליווי אורחים פרשת ויחי - יששכר חמור גרם פרשת תצוה - שמן זית
פרשת וירא - אל תהיה צדיק ע"ח אחרים פרשת ויחי - חזק חזק פרשת תצוה - חידות
פרשת וירא - חידות פרשת ויחי - אפרים ומנשה פרשת כי תשא -מעשה העגל בראי המדרש
פרשת חיי שרה - ניצול הזמן פרשת ויחי - חידות פרשת כי-תשא - מחצית השקל
פרשת חיי שרה - אליעזר העבד והמושל פרשת שמות - לכל איש יש שם פרשת כי-תשא - חידות
פרשת חיי שרה - חידות פרשת שמות - מאוצר מדרשי חז"ל פרשת ויקהל פקודי המשכן
פרשת תולדות ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו פרשת שמות - שמות השבטים והגואלים פרשת ויקהל-פקודי - חידות
פרשת תולדות - כוחה של תפילה פרשת שמות - חידות פרשת פקודי - תרומות למשכן
פרשת תולדות -חידות פרשת וארא - הנחש והתנין פרשת פקודי - פנינים
פרשת ויצא - לחם לאכול ובגד ללבוש פרשת וארא - חידות פרשת ויקרא - מטרת הקורבנות
פרשת ויצא - עפר ,חול וכוכבים פרשת בא - פדיון פטר חמור פרשת ויקרא -חידות
פרשת ויצא - חידות פרשת בא - והגדת לבנך פרשת צו - קרבן עני ועשיר
פרשת וישלח - רחל בראי המדרש פרשת בא - חידות
פרשת וישלח - בכל מכל כל פרשת בשלח - רפואה מונעת

    דף 1 מתוך 3   >>


  
שאלות - תורה ממרום לפרשת כי-תשא        
1. מה רמוז במילה מחצית השקל?
2. כמה סממני קטורת היו ?
3. א. לאיזה סממן מהקטורת היה ריח רע ב.מדוע נכלל בקטורת?
4. אני מסממני הקטורת ומשמש כבשמים להבדלה. מי אני ?
5. איזה קטע מקידוש של שבת מקורו בפרשתינו ?
6. "ויתן למשה בהר סיני שני לוחות אבנים". אלו שמות נוספים ידועים לך למדבר סיני?
7. מה משמעות השם "סיני"?
8. בחטא העגל קרא משה "מי לה' אלי". איזו אישיות מפורסמת השתמשה בקריאה זו?
9. כיצד מתקשר לחטא העגל הפס' בקוהלת ז': "אדם אחד מאלף מצאתי ואשה בכל אלה לא מצאתי"?
10. מה רמוז בדברי משה לה':"מחני נא מספרך אשר כתבת"?
11. "וירא אהרון ויבן מזבח לה'" (לב,5). מה ראה אהרון? (רש"י)
12. לפי המדרש,עדיפים הלוחות השניים מהראשונים ב-4 דברים. מה הם?
13. איזה מעשה מפרשתינו מזכיר את פורים?
14. מאיזה שבט היו: א.בצלאל. ב.אהליאב. ?
15. מדוע נבחרו דווקא בצלאל ואהליאב למלאכת המשכן?
16. אני מסממני הקטורת ,קצץ זנבי ותקבל עוף פורח. מי אני ?
17. אני בן בקר המוזכר בפרשה. קפד ראשי ותקבל מושג ימי. מי אני ?
18. איזה כינוי ניתן לתרומת מחצית השקל?
19. על בצלאל נאמר "ואמלא אותו ברוח חכמה בינה ודעת". הסבר את ההבדל בין 3 ביטויים אלה ?
20. על בצלאל נאמר: "ואמלא אותו רוח אלוקים ". א. באיזה עוד פסוק בתורה נזכר הביטוי" רוח אלוקים" ? ב. על מי נאמר בתורה "איש אשר רוח בו" ?
21. על השבת נאמר "אות היא לעולם". ציין עוד 2 מצוות שנקראו בשם אות.
22. "וביום השביעי שבת שבתון " . מה לומד רש"י מכפילות הלשון הזו ?
23. "שני לוחות העדות לוחות אבן כתובים באצבע אלוקים ". היכן עוד נזכר הביטוי "אצבע אלוקים" בתורה ?
24. הוא מהסממנים וגם כינוי למזור מתחלואים. מי אני ?
25. אנו תבלינים לאוכל ושמנו כ 2 סממנים מהקטורת . מי אנו ?
26. אני בהמה המוזכרת בפרשה. קפד ראשי ותקבל ענק תנ"כי . מי אני ?
27. בקשר למה מוזכרים בפרשתינו : מסכה ב. מסווה ?
28. הוא מסימני הקטורת, היא מעופפת. מי אנו ?

הדפסת שאלות   הדפסת תשובות   הדפסת שאלות ותשובות


מסמכי וורד - לקט תורה ממרום