תורה ממרום

מדור תורה ממרום - חידות ופתרונות לפ"ש - נכתב ע"י ר' עזרא מרום - כל הזכויות שמורות

להרשמה לרשימת תפוצה לחץ/י כאן

    דף 1 מתוך 3   >>

פרשת אחרי מות קדושים - אונאה פרשת וישלח - המספר 400 פרשת בשלח - חידות
פרשת בראשית - אדם עפר מהאדמה פרשת וישלח - חידות פרשת יתרו - שאילת שלום
פרשת בראשית - הקנאה פרשת וישב - התואר איש פרשת יתרו - תורה מסיני
פרשת בראשית - חידות פרשת וישב - חידות פרשת יתרו - חידות
פרשת נח - נח צדיק בפרווה פרשת מקץ - ישראל פרשת משפטים - לקט מדרשי חז"ל
פרשת נח - העורב בתיבה פרשת מקץ והקשר לחנוכה פרשת משפטים - היחס לכלב
פרשת נח - חידות פרשת מקץ - חידות פרשת משפטים - חידות
פרשת לך לך - כריתת ברית פרשת ויגש - מדיה כנגד מידה פרשת תרומה - מדרשי חז"ל
פרשת לך לך - מעשה אבות סימן לבנים פרשת ויגש - מיהו יהודי פרשת תרומה - חשיבות הארון
פרשת לך לך - חידות פרשת ויגש - חידות פרשת תרומה - חידות
פרשת וירא - מצוות ליווי אורחים פרשת ויחי - יששכר חמור גרם פרשת תצוה - שמן זית
פרשת וירא - אל תהיה צדיק ע"ח אחרים פרשת ויחי - חזק חזק פרשת תצוה - חידות
פרשת וירא - חידות פרשת ויחי - אפרים ומנשה פרשת כי תשא -מעשה העגל בראי המדרש
פרשת חיי שרה - ניצול הזמן פרשת ויחי - חידות פרשת כי-תשא - מחצית השקל
פרשת חיי שרה - אליעזר העבד והמושל פרשת שמות - לכל איש יש שם פרשת כי-תשא - חידות
פרשת חיי שרה - חידות פרשת שמות - מאוצר מדרשי חז"ל פרשת ויקהל פקודי המשכן
פרשת תולדות ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו פרשת שמות - שמות השבטים והגואלים פרשת ויקהל-פקודי - חידות
פרשת תולדות - כוחה של תפילה פרשת שמות - חידות פרשת פקודי - תרומות למשכן
פרשת תולדות -חידות פרשת וארא - הנחש והתנין פרשת פקודי - פנינים
פרשת ויצא - לחם לאכול ובגד ללבוש פרשת וארא - חידות פרשת ויקרא - מטרת הקורבנות
פרשת ויצא - עפר ,חול וכוכבים פרשת בא - פדיון פטר חמור פרשת ויקרא -חידות
פרשת ויצא - חידות פרשת בא - והגדת לבנך פרשת צו - קרבן עני ועשיר
פרשת וישלח - רחל בראי המדרש פרשת בא - חידות
פרשת וישלח - בכל מכל כל פרשת בשלח - רפואה מונעת

    דף 1 מתוך 3   >>


  
שאלות - תורה ממרום לפרשת שמיני        
1. "ויהי ביום השמיני". א.באיזה תאריך חל יום זה? ב.מה מעלותיו של יום זה?
2. "אך את זה לא תאכלו". שלושה דברים נתקשה בהם משה, והראה לו ה' באצבע. מהם?
3. מדוע מתו בני אהרון? ציין לפחות 5 סיבות.
4. "וידום אהרון". רק עוד פעם אחת בכל התורה נאמר הביטוי "וידום". היכן?
5. בפרשתינו האש שרפה על המזבח את העולה והחלבים. ציין עוד 2 מקרים בתנ"ך שבהם האש שרפה קורבנות
6. על נדב ואביהו נאמר: " ותצא אש מלפני ה' ותאכל אותם" על מי עוד בתורה מסופר שמתו בצורה דומה?
7. א) מי היו מישאל ואלצפן? ב) מה הם עשו ?
8. ציין 3 חיות שאינן מפריסות פרסה, המוזכרות בפרשתנו.
9. א) מדוע אסור לאכול חזיר ? ב) מה משמעות השם חזיר ?
10. "ואת החסידה למינה" עיין ברש"י וענה: א. מדוע נקרא שמה חסידה? ב. למה היא טמאה ?
11. " ואת הדוכיפת" . מיהי הדוכיפת ?.
12. מה דינו של כלי חרש שנפל לתוכו שרץ?
13. "ותצא אש מלפני ה' ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים", באיזה מקום אחר בתנ"ך מסופר שאירע נס דומה?
14. בפרשתנו נאמר לאהרון:" ויין שיכר אל תשת". מי עוד בתנ"ך קיבל צווי דומה?
15. אני מבני אהרן. קפד ראשי ותקבל טורף ספרותי.
16. אני עוף טמא. קצץ זנבי ותקבל מקושר לרבי .
17. אני חיה טמאה, מפריס פרסה ולא מעלה גרה. מי אני ?
18. איך נקראת נקבת הגמל ?
19. איזה פתגם מפורסם קשור לבת היענה ומה משמעותו ?
20. ציין 2 הבדלים שיש בין הדגים לעומת בעלי חיים אחרים
21. מהו אורך חייו המכסימלי של בעל חיים שאין לו עצמות? (חולין נ"ח.)
22. מה משמעות השם חזיר ?
23. השלם את מאמר הגמרא בחולין " כל בריה שיש ביבשה ,יש בים חוץ מ________"
24. " מפני מה גמל זנבו קצר ושור זנבו ארוך" ? (שבת ע"ז)
25. אני עוף לילה טמא, "רואה" בחושך ואין לי עיניים. מי אני ?
26. לפי עירובין דף ק' מה ניתן ללמוד מבעלי החיים והעופות הבאים: א. נמלה ב. יונה ג. חתול ד. תרנגול

הדפסת שאלות   הדפסת תשובות   הדפסת שאלות ותשובות


מסמכי וורד - לקט תורה ממרום