תורה ממרום

מדור תורה ממרום - חידות ופתרונות לפ"ש - נכתב ע"י ר' עזרא מרום - כל הזכויות שמורות

להרשמה לרשימת תפוצה לחץ/י כאן

    דף 1 מתוך 3   >>

פרשת אחרי מות קדושים - אונאה פרשת וישלח - המספר 400 פרשת בשלח - חידות
פרשת בראשית - אדם עפר מהאדמה פרשת וישלח - חידות פרשת יתרו - שאילת שלום
פרשת בראשית - הקנאה פרשת וישב - התואר איש פרשת יתרו - תורה מסיני
פרשת בראשית - חידות פרשת וישב - חידות פרשת יתרו - חידות
פרשת נח - נח צדיק בפרווה פרשת מקץ - ישראל פרשת משפטים - לקט מדרשי חז"ל
פרשת נח - העורב בתיבה פרשת מקץ והקשר לחנוכה פרשת משפטים - היחס לכלב
פרשת נח - חידות פרשת מקץ - חידות פרשת משפטים - חידות
פרשת לך לך - כריתת ברית פרשת ויגש - מדיה כנגד מידה פרשת תרומה - מדרשי חז"ל
פרשת לך לך - מעשה אבות סימן לבנים פרשת ויגש - מיהו יהודי פרשת תרומה - חשיבות הארון
פרשת לך לך - חידות פרשת ויגש - חידות פרשת תרומה - חידות
פרשת וירא - מצוות ליווי אורחים פרשת ויחי - יששכר חמור גרם פרשת תצוה - שמן זית
פרשת וירא - אל תהיה צדיק ע"ח אחרים פרשת ויחי - חזק חזק פרשת תצוה - חידות
פרשת וירא - חידות פרשת ויחי - אפרים ומנשה פרשת כי תשא -מעשה העגל בראי המדרש
פרשת חיי שרה - ניצול הזמן פרשת ויחי - חידות פרשת כי-תשא - מחצית השקל
פרשת חיי שרה - אליעזר העבד והמושל פרשת שמות - לכל איש יש שם פרשת כי-תשא - חידות
פרשת חיי שרה - חידות פרשת שמות - מאוצר מדרשי חז"ל פרשת ויקהל פקודי המשכן
פרשת תולדות ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו פרשת שמות - שמות השבטים והגואלים פרשת ויקהל-פקודי - חידות
פרשת תולדות - כוחה של תפילה פרשת שמות - חידות פרשת פקודי - תרומות למשכן
פרשת תולדות -חידות פרשת וארא - הנחש והתנין פרשת פקודי - פנינים
פרשת ויצא - לחם לאכול ובגד ללבוש פרשת וארא - חידות פרשת ויקרא - מטרת הקורבנות
פרשת ויצא - עפר ,חול וכוכבים פרשת בא - פדיון פטר חמור פרשת ויקרא -חידות
פרשת ויצא - חידות פרשת בא - והגדת לבנך פרשת צו - קרבן עני ועשיר
פרשת וישלח - רחל בראי המדרש פרשת בא - חידות
פרשת וישלח - בכל מכל כל פרשת בשלח - רפואה מונעת

    דף 1 מתוך 3   >>


  
שאלות - תורה ממרום לפרשת אחרי מות        
1. מדוע הכהן הגדול אינו לובש בגדי זהב בכניסתו לקודש הקודשים ?
2. כמה פעמים החליף הכהן הגדול את בגדיו ? (רש"י)
3. מה פירוש המילה : עזאזל" ?
4. איזה פרק מפרשת "אחרי-מות" קוראים במנחה של יום הכיפורים?
5. השעיר לעזאזל נשלח ביד "איש עיתי המדברה". ציין 3 פירושים לכינוי זה .
6. מדוע נזכרת מיתת בני אהרון בתוך עניני יום הכיפורים ?
7. מה הקשר בין פרשת אחרי-מות לבין פרשת קדושים?
8. מה מדייקים מהפסוק: " איש אמו ואביו תיראו" ?
9. "איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו". מה הקשר ?
10. במה שונה הציווי "לא תגנבו" בפרשתנו מהציווי "לא תגנוב " שבעשרת הדברות ?
11. על 2 מצוות בפרשת קדושים נאמר: "ויראת מאלוקיך". מה הן המצוות ?
12. כיצד נקראים בפרשת קדושים : א. שבלים שנשרו בקציר ב. ענבים שנשרו בבציר ?
13. איזו הלכה נלמדת מהפסוק: "לא תעמוד על דם רעך" ?
14. " מפני שיבה תקום והדרת פני זקן". מאיזה גיל ניתן התואר: א. זקנה ב.שיבה ?
15. "כי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל ". מדוע ניתן ציווי זה מיד בכניסה לארץ ?
16. איזה נביא זכה לתואר קדוש?
17. מדוע הוקדמה האם לפני האב בפסוק: "איש אימו ואביו תיראו"?
18. בפרשתנו כתוב האיסור: "לא תשקרו" ציין 2 מקרים של שקר בתורה.
19. מה המקור לאימרה: "עבירה גוררת עבירה " ?
20. מאיזה פסוק בפרשתנו נלמד הכלל: "הווי דן את חברך לכף – זכות" ?
21. כיצד מפרש רש"י את הפסוק:"הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא"?
22. "לא תיקום ולא תיטור": הסבר את ההבדל בין 2 המושגים האלה.
23. "ולא תשחית את פאת זקנך" כמה איסורים עובר המתגלח בתער?
24. כיצד נקרא אדם המדבר מבית השחי ?
25. באיזה פסוק מוזכרת המילה צדק 4 פעמים?
26. כיצד נקראים : א. מידת היבש ב. מידת הלח ?

הדפסת שאלות   הדפסת תשובות   הדפסת שאלות ותשובות


מסמכי וורד - לקט תורה ממרום