תורה ממרום

מדור תורה ממרום - חידות ופתרונות לפ"ש - נכתב ע"י ר' עזרא מרום - כל הזכויות שמורות

להרשמה לרשימת תפוצה לחץ/י כאן

    דף 1 מתוך 3   >>

פרשת אחרי מות קדושים - אונאה פרשת וישלח - המספר 400 פרשת בשלח - חידות
פרשת בראשית - אדם עפר מהאדמה פרשת וישלח - חידות פרשת יתרו - שאילת שלום
פרשת בראשית - הקנאה פרשת וישב - התואר איש פרשת יתרו - תורה מסיני
פרשת בראשית - חידות פרשת וישב - חידות פרשת יתרו - חידות
פרשת נח - נח צדיק בפרווה פרשת מקץ - ישראל פרשת משפטים - לקט מדרשי חז"ל
פרשת נח - העורב בתיבה פרשת מקץ והקשר לחנוכה פרשת משפטים - היחס לכלב
פרשת נח - חידות פרשת מקץ - חידות פרשת משפטים - חידות
פרשת לך לך - כריתת ברית פרשת ויגש - מדיה כנגד מידה פרשת תרומה - מדרשי חז"ל
פרשת לך לך - מעשה אבות סימן לבנים פרשת ויגש - מיהו יהודי פרשת תרומה - חשיבות הארון
פרשת לך לך - חידות פרשת ויגש - חידות פרשת תרומה - חידות
פרשת וירא - מצוות ליווי אורחים פרשת ויחי - יששכר חמור גרם פרשת תצוה - שמן זית
פרשת וירא - אל תהיה צדיק ע"ח אחרים פרשת ויחי - חזק חזק פרשת תצוה - חידות
פרשת וירא - חידות פרשת ויחי - אפרים ומנשה פרשת כי תשא -מעשה העגל בראי המדרש
פרשת חיי שרה - ניצול הזמן פרשת ויחי - חידות פרשת כי-תשא - מחצית השקל
פרשת חיי שרה - אליעזר העבד והמושל פרשת שמות - לכל איש יש שם פרשת כי-תשא - חידות
פרשת חיי שרה - חידות פרשת שמות - מאוצר מדרשי חז"ל פרשת ויקהל פקודי המשכן
פרשת תולדות ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו פרשת שמות - שמות השבטים והגואלים פרשת ויקהל-פקודי - חידות
פרשת תולדות - כוחה של תפילה פרשת שמות - חידות פרשת פקודי - תרומות למשכן
פרשת תולדות -חידות פרשת וארא - הנחש והתנין פרשת פקודי - פנינים
פרשת ויצא - לחם לאכול ובגד ללבוש פרשת וארא - חידות פרשת ויקרא - מטרת הקורבנות
פרשת ויצא - עפר ,חול וכוכבים פרשת בא - פדיון פטר חמור פרשת ויקרא -חידות
פרשת ויצא - חידות פרשת בא - והגדת לבנך פרשת צו - קרבן עני ועשיר
פרשת וישלח - רחל בראי המדרש פרשת בא - חידות
פרשת וישלח - בכל מכל כל פרשת בשלח - רפואה מונעת

    דף 1 מתוך 3   >>


  
שאלות - תורה ממרום לפרשת בהר        
1. פרשת בהר מתחילה במצוות שמיטה ומסתיימת בשמירת שבת.מה משותף ל 2 המצוות הנ"ל ?
2. "וידבר ה' אל משה בהר סיני". מה ענין שמיטה אצל הר- סיני ? (רש"י)
3. איזו הלכה נלמדת מהפסוק:"והיתה שבת הארץ לאכלה" ?
4. מדוע דיני שמיטה נאמרו בלשון יחיד ואילו דיני היובל בלשון רבים ?
5. "ולא תונו איש את עמיתו". האם מותר לרמות גוי?
6. " וכי ימוך אחיך והחזקת בו". . מדוע הציווי נאמר בלשון יחיד?
7. כיצד נקראים בפרשתינו: א. עני. ב.ריבית ג. עיירות בלי חומה ד.קציר חיטים ?
8. "אם בחוקותי תלכו". מה רמוז במלה "אם"?
9. הסבר את הפסוק: " והשיג לכם דיש את בציר". (רש"י)
10. מנין לומד רש"י : "השלום שקול כנגד הכל" ?
11. מה למדים מהפסוק: "ורדפו מכם חמישה מאה, ומאה מכם רבבה ירדופו"?
12. "ונתתי את שמיכם כברזל ואת ארצכם נחושה".על מי אמר בתורה: " ברזל ונחושת מנעליך" ?
13. " והכיתי אתכם שבע על חטאותיכם". על מי נאמר בתנ"ך "לקתה כפליים על חטאותיה"?
14. איזה מחסור מתבטא בקללה: "ואפו עשר נשים בתנור אחד"? (רש"י)
15. "ורדף אתכם קול עלה נידף". מי בתנ"ך מתואר כ: "מוץ אשר תדפנו רוח"?
16. "ונתתי את שמיכם כברזל ואת ארצכם נחושה".על מי אמר בתורה: " ברזל ונחושת מנעליך" ?
17. לאיזה סוג עצים מכוונת הברכה:"עץ השדה יתן פריו"?
18. מה הקושי ההגיוני בפסוק:" ורדפו מכם חמישה מאה ומאה מכם רבבה ירדופו" ?
19. ידוע שהיין משתבח יותר ככל שהוא מתישן. באיזה פסוק מובטחת ברכה כזו לכל סוגי המאכלים?
20. בפרשתנו נאמר:" והתהלכתי בתוככם". על מי נאמר בתורה: א. את האלוקים התהלך ב. ויתהלך את האלוקים ?
21. מאיזה פסוק בפרשתנו נלקח שמה של מלחמת – השחרור?
22. הקב"ה מבטיח להעניש את עוברי מצוותיו "שבע על חטאותיכם", על מי נאמר בתנ"ך שקיבלה "כפלים בכל חטאותיה"?
23. מהי מחלת השחפת בפרשתנו?
24. כיצד מתואר בפרשתנו מצב של עצירת גשמים?
25. הקב"ה אומר "והבאתי עליכם חרב נוקמת". היכן מופיע בתורה הביטוי "חרב מתהפכת". ?
26. באיזה אופן מתואר מצב של רעב ומחסור ?
27. מהם חמנים ?
28. במה מתבטא מצב של פחד גדול?
29. "את ספיח קצירך לא תקצור"; הסבר מהו ספיח?
30. כמה ערים היו ללויים ?
31. באיזה פסוק מופיע המספר שבע , 4 פעמים?
32. על איזה בנין מפורסם בעולם כתוב הפסוק:"וקראתם דרור בארץ לכל יושביה" .
33. באיזה כינוי נקראת קניה חוזרת של בתים וקרקעות בארץ ישראל ?
34. "וכי תאמרו בשנה השביעית מה נאכל" על מי בתורה מסופר ששאלו "מה נשתה"?
35. בפרשתנו מדובר על גאולת קרקעות. היכן בתנ"ך בוצע תהליך כזה?
36. מה משמעות השם סיני ? ( עיין שבת פ"ט ).
37. על מה נאמר: "גאולת – עולם תהיה"?
38. א. מה משמעות הביטוי " סיני ועוקר הרים " ? ב. מי מחכמי התלמוד זכה לתארים אלה ?

הדפסת שאלות   הדפסת תשובות   הדפסת שאלות ותשובות


מסמכי וורד - לקט תורה ממרום