תורה ממרום

מדור תורה ממרום - חידות ופתרונות לפ"ש - נכתב ע"י ר' עזרא מרום - כל הזכויות שמורות

להרשמה לרשימת תפוצה לחץ/י כאן

    דף 1 מתוך 3   >>

פרשת אחרי מות קדושים - אונאה פרשת וישלח - המספר 400 פרשת בשלח - חידות
פרשת בראשית - אדם עפר מהאדמה פרשת וישלח - חידות פרשת יתרו - שאילת שלום
פרשת בראשית - הקנאה פרשת וישב - התואר איש פרשת יתרו - תורה מסיני
פרשת בראשית - חידות פרשת וישב - חידות פרשת יתרו - חידות
פרשת נח - נח צדיק בפרווה פרשת מקץ - ישראל פרשת משפטים - לקט מדרשי חז"ל
פרשת נח - העורב בתיבה פרשת מקץ והקשר לחנוכה פרשת משפטים - היחס לכלב
פרשת נח - חידות פרשת מקץ - חידות פרשת משפטים - חידות
פרשת לך לך - כריתת ברית פרשת ויגש - מדיה כנגד מידה פרשת תרומה - מדרשי חז"ל
פרשת לך לך - מעשה אבות סימן לבנים פרשת ויגש - מיהו יהודי פרשת תרומה - חשיבות הארון
פרשת לך לך - חידות פרשת ויגש - חידות פרשת תרומה - חידות
פרשת וירא - מצוות ליווי אורחים פרשת ויחי - יששכר חמור גרם פרשת תצוה - שמן זית
פרשת וירא - אל תהיה צדיק ע"ח אחרים פרשת ויחי - חזק חזק פרשת תצוה - חידות
פרשת וירא - חידות פרשת ויחי - אפרים ומנשה פרשת כי תשא -מעשה העגל בראי המדרש
פרשת חיי שרה - ניצול הזמן פרשת ויחי - חידות פרשת כי-תשא - מחצית השקל
פרשת חיי שרה - אליעזר העבד והמושל פרשת שמות - לכל איש יש שם פרשת כי-תשא - חידות
פרשת חיי שרה - חידות פרשת שמות - מאוצר מדרשי חז"ל פרשת ויקהל פקודי המשכן
פרשת תולדות ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו פרשת שמות - שמות השבטים והגואלים פרשת ויקהל-פקודי - חידות
פרשת תולדות - כוחה של תפילה פרשת שמות - חידות פרשת פקודי - תרומות למשכן
פרשת תולדות -חידות פרשת וארא - הנחש והתנין פרשת פקודי - פנינים
פרשת ויצא - לחם לאכול ובגד ללבוש פרשת וארא - חידות פרשת ויקרא - מטרת הקורבנות
פרשת ויצא - עפר ,חול וכוכבים פרשת בא - פדיון פטר חמור פרשת ויקרא -חידות
פרשת ויצא - חידות פרשת בא - והגדת לבנך פרשת צו - קרבן עני ועשיר
פרשת וישלח - רחל בראי המדרש פרשת בא - חידות
פרשת וישלח - בכל מכל כל פרשת בשלח - רפואה מונעת

    דף 1 מתוך 3   >>


  
שאלות - תורה ממרום לפרשת חוקת        
1. א. הביטוי "זאת חוקת התורה" מצוי רק 2 פעמים בתורה: האחד בפרשתנו והשני היכן? ב. מה למדים מכך?
2. א. מהי "חוקה". ב. אילו סוגי מצוות אחרים ידועים לך ?
3. מדוע נסמכה פרשת פרה אדומה למיתת מרים ?
4. א. על איזה חטא מכפרת הפרה האדומה ? ב. מהו הפתגם המבטא זאת ?
5. על מה נאמר ברש"י הביטוי :" אין קטיגור נעשה סניגור " ?
6. "וכל כלי פתוח טמא הוא " . על איזה סוג כלי מדובר ?
7. מי אני : א. אבי אבות הטומאה ב. אב הטומאה ?
8. אילו מלים נרדפות יש בפרשתינו ל: א. מאסה ב. בהמתם ג. עמוד ד. נחש ?
9. מה למדים מהפסוק : "אדם כי ימות באהל " ? (י"ט , 14 )
10. היכן נקברו : א. מרים ב. אהרן ?
11. עיין בספר במדבר פרק ל"ג וענה : באיזה תאריך נפטר אהרן ?
12. שנינו בתענית דף ט' : " 3 פרנסים עמדו לישראל ו 3 מתנות טובות ניתנו על ידם " . מי הפרנסים ומה ניתן בזכותם ?
13. על הר ההר אומר רש"י : "אע"פ שהענן הולך לפניהם ומיישר את ההרים, נשארו 3 הרים." א. מה שמות ההרים שנשארו ולאיזה תפקיד נועדו ? ב. היכן רמוזים הרים אלו ?
14. "ויעש משה את נחש הנחושת". איזה מלך בתנ"ך הרס את הנחש הזה ?
15. מדוע קראו למן :" הלחם הקלוקל " ?לחם קלוקל =מלשון
16. מה הם 3 התנאים הנדרשים ל "פרה אדומה"?
17. מה משליך הכהן לתוך שריפת הפרה ?
18. מנין למדים שהקב"ה חס על ממונם של ישראל? (רש"י)
19. "יען לא האמנתם בי להקדישני" הסבר מדוע דבור אל הסלע היה גורם לקידוש השם ?
20. משה אמר למלך אדום:"לא ניטה ימין ושמאל" מי אמר למי בתורה:"אם השמאל ואימינה ואם הימין ואשמילה" ?.
21. בפרשתנו מסופר על מות אהרון ומרים. אילו מילים נרדפות יש למילה "מת" בפרשתנו?
22. על אהרון נאמר:"ויבכו אותו כל בית ישראל" מה למדים מהמילים כל בני ישראל?
23. "וישלח ה' בעם את הנחשים השרפים". מנה 2 סיבות לכך שנענשו דווקא ע"י נחשים.
24. "באר חפרוה שרים כרוה נדיבי – עם ".עיין ברש"י וענה מי הם: א. השרים. ב. נדיבי הע
25. "ויעש משה נחש – נחושת וישימהו על נס" כיצד נרפאו ע"י נחש הנחושת?

הדפסת שאלות   הדפסת תשובות   הדפסת שאלות ותשובות


מסמכי וורד - לקט תורה ממרום