שיעורי תורה

שיעורים בחגים        
אהבת ישראל - חפץ חיים 26 - תיקון ליל שבועות
23:00 - שיעור לילדים (בחצר למטה)
23:00 - גב' עופרה טל - שיעור לנשים (אולם אירועים)
          "מה צופה לנו העתיד - אחרית הימים" ( גוג ומגוג, משיח ותחית המתים)
23:00 - ר' איתי וייס (בית כנסת) - "מלכות שלמה"
24:00 - הרב ראובן דוד (בית כנסת) - "המתח בין חיי שעה לחיי עולם בכל דוד ודור"
01:00 - ד"ר רחמים אלימי (אולם אירועים) - "חליצה יבום ומלכות בית דוד"
02:30 - הרב נחמן ארנרייך (אולם אירועים) - "אין יותר עני מכלב ואין יותר עשיר מחזיר"
03:30 - ר' יואב מילר (אולם אירועים) - "יש מישמדבר על ייבום וחליצה?"

04:40 מגילת רות 
05:10 שחרית ותיקין

השיעורים מיועדים גם לנשים    
אהל חיים - בית שפירא הרצל - תיקון ליל שבועות
23:00 לימוד עצמי
23:45 הרב יוסף שליט - מגילת רות
24:45 הרב מאיר ברקוביץ - מדיני יו"ט שני
01:45 הרב יצחק ביסמוט - אפיית שתי הלחם וריחא מילתא
02:45 הרב יואל רבינוביץ - מי נאמן בנושא כשרות
03:45 הרב דוד קליין - פיצוח בוטנים בשבת
04:40 קריאת מגילת רות
05:00 ברכות השחר
05:41 נץ החמה    
אהל יצחק ע'ש רבין - לח'י 43 - תיקון ליל שבועות
23:00 חגית ברסטל ואסתי יפה - אקונה מטטה - בין פחד לביטחון
23:40 שמואל לאופר - תורה בשמים, בארץ או ברגש
24:30 עו"ד אסף רז - הזמנה לפילוסופיה יהודית באמצאות פירושו של רלב"ג לפרשת הבריאה
01:30  הרב דב ויסברד - האמנם ניתנהתורה בהר סיני?
02:30 קובי שדה - תכלית הנשמה מול משמעות החיים: מסע אישי אל המקורות, קבלה וחסידות
03:30 דוד טוגנדהפט - מה לילוד אישה ביננו מדרש חז"ל על מתן תורה
04:45 קריאת מגית רות
05:05 שחרית
05:41 נץ החמה    
אהל שי - מלצר 9 - תיקון ליל שבועות
22:30 הרב יצחק כהן - כבוד הבריות
23:15 - הרב מנשה ביננפלד - לפני עיוור לא תיתן מכשול
24:00 - הרב אלי פרץ - כי גבר עלינו חסדו
24:45 - הפסקה - כיבוד קל
01:00 - הרב לירון עוקשי - מה קיבלנו בסיני לוחות ראשונים או שניים ?
01:30 הרב יהושע הכרמי - ייחודה של נבואת משה
02:15 - הרב אסף מסיקה - שמעיה ואבטליון הקשר בין גירות לתורה
03:00 - הרב מיכאל קנובסקי - המנהיגות הרצויה בישראל
04:00~  סיום השיעורים 

04:45 - קריאת מגילה + שחרית ותיקין    
אהל שרה בי'כ הגדול - בנימין - תיקון ליל שבועות
22:30 - 23:00 הרב חיים אריה כהנא -"תורת חיים נטע בתוכנו"
23:00 - 23:50 הרב חי חדד - "אין מתנות חינם"
24:00- 24:50  הרב גלעד קאופמן - "סימנו אמת"
01:00 - 01:45  הרב יעקב שכנר - "מגילת רות וההכנות לקבל התורה"

עזרת נשים פתוחה    
בית אליעזר - רח' מילר 8 - תיקון ליל שבועות
22:45 - ד"ר יוסי אלרן - דרך ה'
23:45 - הרב מאיר ברקוביץ - מגילה של חסד    
בית היימפלד - קרית דוד - תיקון ליל שבועות
23:15 - הרב דוד קליין -" מי שקיבל שבת מוקדם האם יכול לבקש ממי שלא קיבל לעשות מלאכה?"
24:30 - פרופ' משה פודולוק - "עליית קטן לתורה"
01:30 - הרב יואל רבינוביץ - "האם חילוני נאמן בנושא כשרות?"
02:35 - הרב יוסף שליט - "שימוש בסלייסר בשבת וביום טוב"
03:45 - הרב מאיר ברקוביץ - "גבורות שמונים"

04:45 מגילת רות + שחרית
05:40 נץ החמה

חדר עיון פתוח ללימוד עצמי    
בית זלצר - בעש'ט 22 - תיקון ליל שבועות
22:30 - הרב יעקב שכנר - העיקר פוטר את הטפל בדיני ברכות
23:30 - הרב יצחק כהן - מה לרות בשבועות
24:30 - ר' משה רוט - נקודה טובה דרך בעבודת ה'
01:30 - הרב יוסף מלכיאל - כוחה של תורה
02:30- הרב שי ואלטר - ג' ראשוים
03:30 - הרב נחמן ארנרייך -ואביון בעבור נעליים
04:45 - מגילת רות
05:00 - ברכות השחר
05:44 - נץ החמה

הפסקות בין השיעורים כ 10 דקות    
בר-אילן - בר-אילן 12 - תיקון ליל שבועות
22:35 - הרב מאיר ברקוביץ - "מוזר הייתי לאחי"
23:30 - הרב רוני אוחיון - "הסוד הכמוס של נעשה ונשמע"
24:30 - הרב דניאל ויצמן - " ברוך הבא מלך המשיח"    
מרכז אברהם - מנוחה ונחלה 66 - תיקון ליל שבועות
22:30 הרב ראובן פרינס - בדיקת DNA לפי ההלכה
23:20 פרופסור יקר קנאי - חידת חג השבועות
24:10 לימוד עצמי

   
פנינת אשר - נפתלי בן אפרים 1 - תיקון ליל שבועות
22:30 הרב אלימלך פרנס - "חג שבועות בתורת הנגלה והנסתר"
23:15 הרב ד"ר יחיאל לאש - "תורה - חיבור הרוח והחומר"
24:00 הרב נחמן ארנרייך - "מה עדיף ? כלב או אריה ?!"
24:45 הרב עו"ד דוד גיל - "מחלוקת לשם שמים סופה להתקיים - איך, מדוע ולמה זה טוב?"

עזרת נשים פתוחה    
פרסומא - - שיעור לנשים ונערות
שיעור לנשים ונערות

23:00 - ר' משה רוט - "בין חירות למתן תורה" בבית משפחת קופלוביץ רחוב פרטיזנים 21    
פרסומא - - תיקון ליל שבועות חוויות
חוויות שוויץ  סיריני 52 צהר פסיפס 

אולם גדול
22:30 - ד"ר יאיר כספי - סוד חיבור היסודות ההפוכים: חמישה ישראלים השונאים את אחיהם ותיקונם
23:30 - ד"ר רחמים אלימי - רדיקליות ושמרנות במגילת רות
24:15 - הפסקה
24:30 - ד"ר דרור אידר - מנבואת סיני לשירה המודרנית - שירת אלתרמן בראי המקורות
01:30 - הרב אביתר כהן "מדרטיש" חוויה של סיפורי מדרשים ושירה יהודית מודרנית

אולם קטן
22:30 - שיחה בשתיים אביטל רגב ועו"ד שרה וייס מועדי - דמוקרטיה בתנ"ך יש דבר כזה?

   
קהילת יעקב - אברמסון 1 - תיקון ליל שבועות
23:00 הרב שאול בר אילן - קפה כשר ? אבל מסריח
24:00 הרב דב ויסברד - לא נתנה תורה אלא לאוכלי המן
01:00 יוני יפה - ממחרת השבת - פשט דרש ורמז
02:00 הרב משה רוט - הכל תלוי במזל אפילו ס"ת שבהיכל - הלכה בהלכות מקוואות שהיה לה הרבה מזל ....
03:00 נחום יואב - קבלת תורה שבכתב
04:00 רפי דה-רוס - ברכות השחר

כל שיעור 45 דקות

04:45 קריאת מגילה + שחרית ותיקין

בחג שבועות  18:00 שיעור לנשים- הרב דב ויסברג - רות המואביה כדמות מחנכת


בנים
22:30 - כיתות א-ב - עמיחי פישמן - משפחת פישמן אגוז 8 דירה 10 קומה 3
22:45 - כיתות ג-ד - אריאל גורפינקל - משפחת בן-שלמה אגוז 16 דירה 10 קומה 3
22:45 - כיתות ה-ו - דורון פש - משפחת פש יהלום 16

בנות:
22:30 - כיתות א-ב - ורד ליכטרמן - משפחת ליכטרמן אגוז 8 דירה 15 קומה 4
22:45 - כיתות ג-ד - מיכל צפתי - משפחת בלוי גוש עציון 10
22:45 - כיתות ה-ו - דבורה חרות נגארי - משפחת נגארי אגוז 12 דירה 5 קומה 2
22:45 - כיתות ז ומעלה - בן ציון היין - משפחת היין אגוז 12 דירה 3 קומה 1    
שמחת משה - ישיבת עמיחי מגיני הגליל 2 - תיקון ליל שבועות
23:00 התכנסות
23:10 - 23:55 יניב כהן - "פני משה כפני אברהם"
24:05 - 24:50 חי חדד - "אין מתנות חינם"
01:00 - 01:45 עו"ד אלעד קפלן - "מיהו יהודי ? דת או דאטה ?" 
02:00 - 02:45 ד"ר רחמים אלימי - "אוירא דארץ ישראל מחכים"
02:50 - 03:30 הרב מאיר ברקוביץ - "גיורה של רות"
03:30 - 05:00 תיקון קריאי מועד 
05:00 - 05:15 מגילת רות
05:15 - שחרית 
05:40 - נץ החמה 

השיעורים גם לנשים    
שקד מתנ'ס מרגולין - מרגולין 18 - תיקון ליל שבועות
22:30 קריאי מועד
23:00 - 23:45 הרב יעקב רבינזון
24:00 - 24:45 ר' אלי קרשטיין
01:00 - 01:45 הרב אבי לוי
02:00 - 02:45 ר' משה רוט
03:00 - 03:45 - ר' מתנאל בננו
03:45 - 04:20 תריג מצוות סיום קריאי מועד

04:25 מגילת רות
04:50 שחרית
05:39 נץ החמה