/ מרכז אברהם / זמני תפילה שחרית    3/11/2008 18:14   
בס"ד זמני תפילת שחרית בימים: א,ג,ד,ו 06:50
בימי ב' ה' 06:40 מניין שני של שחרית
מניין שני של שחרית בימי החופשות בבתי הספר גם בשעה 08:00

לחץ/י כאן להודעות נוספות בנושא זמני תפילה שחריתGoogle