דוד / בית-שלמה אלפסי / זמני תפילה שחרית    28/4/2007 20:03   
שחרית
6:00

לחץ/י כאן להודעות נוספות בנושא זמני תפילה שחריתGoogle