משה ברגר / אהל שי / זמני תפילה שחרית    25/1/2007 18:35   
תפילת שחרית
ימי א', ג', ד', ו': 06:10 ימי ב', ה': 06:00 ימי ראש חודש וימי צום: 05:50

לחץ/י כאן להודעות נוספות בנושא זמני תפילה שחריתGoogle