/ בר-אילן / זמני תפילה שחרית    6/1/2007 20:20   
שחרית
מנין ראשון - 5:50, ראש חודש 5:45 
מנין שני - 7:00

לחץ/י כאן להודעות נוספות בנושא זמני תפילה שחריתGoogle