/ שמחת משה / זמני תפילה שחרית    18/7/2019 06:58   
שחרית
שחרית: 6:15
ימים ב, ה: 6:10
ר"ח וצומות: 6:00

לחץ/י כאן להודעות נוספות בנושא זמני תפילה שחריתGoogle