turgeman02 / שקד מתנ'ס מרגולין / זמני תפילה שחרית    6/1/2007 16:57   
תפילת שחירת -חול
תפילת שחרית בימי חול - 06:00 שיעור קבוע לפני התפילה 05:15 במסכת שבת, ע"י ר' אלי קירשטיין.

לחץ/י כאן להודעות נוספות בנושא זמני תפילה שחריתGoogle