/ בית היימפלד / זמני תפילה חג    8/3/2020 04:02   
פורים
שני
13:00 17:30 מנחה
18:10 - ערבית + מגילה
19:40 - קריאה לנשים
שלישי
7:00 - שחרית + מגילה(7:30 משוער)
9:00 - קריאת מגילה לנשים
13:30 17:30 - מנחה

לחץ/י כאן להודעות נוספות בנושא זמני תפילה חגGoogle