/ אהל ישראל / זמני תפילה חג    8/3/2020 15:14   
פורים
שני
17:00 - מנחה
18:00 - ערבית+ מגילה
19:30 - קריאה לנשים
שלישי
5:35 - שחרית + מגילה(משוער 06:05)
8:00 - שחרית + מגילה (משוער 8:30)
9:20 - שחרית + מגילה (משוער 9:50)
12:30 17:20 - מנחה

לחץ/י כאן להודעות נוספות בנושא זמני תפילה חגGoogle