/ פא'י / זמני תפילה חג    9/3/2020 15:01   
פורים
שני - 
18:10 - ערבית + מגילה ( היכל בי"כ + בית יהודה למטה גם לנשים)
19:15 - ערבית + מגילה (היכל בי"כ גם לנשים)
18:15 - ערבית משכן יוסף (גם לנשים)
20:30 - קריאה נוספת  בית יהודה למטה (גם לנשים)
שלישי שחרית + מגילה
5:30 - היכל בי"כ (כולל עזרת נשים)
5:40 - בית יהודה למטה (כולל עזרת נשים)
6:10 - משכן יוסף (כולל עזרת נשים)
6:30 - אהל משה ( אין עזרת נשים)
6:45 - מניין מרכזי היכל בי"כ (כולל עזרת נשים)
7:10 - בית יהודה למטה (כולל עזרת נשים)
7:40 - משכן יוסף (כולל עזרת נשים)
8:00 - אהל משה ( אין עזרת נשים)
8:20 - היכל בי"כ (כולל עזרת נשים)
8:45 - בית יהודה למטה (כולל עזרת נשים)
9:15 - משכן יוסף (כולל עזרת נשים)
9:30 - אהל משה ( אין עזרת נשים)
11:00 - קריאה אחרונה ללא תפילה בבית יהודה 

12:25 - מנחה בהיכל בי"כ
12:30 - בית יהודה למטה
12:35 - אהל משה
עד 17:00 לפי הציבור
17:05 , 17:10 17:15 17:20 17:25 17:30


לחץ/י כאן להודעות נוספות בנושא זמני תפילה חגGoogle