חברי הקהילה / קהילת יעקב / תגובות    11/5/2011 06:29   
תודה...

לכל החברים שסעדו אתנו ואף שרו יחדיו משירי ארץ ישראל היפה
תודה על השתתפותכם ומקוים שנהניתם!

תודה מיוחדת לנציגנו בעריה אמיתי כהן על העזרה בארגון האירוע ועל התמיכה הכספית הנדיבה!

יישר-כחך לאורייתא! 

 חברי הועד
Google