זמיר / פרסומא / הודעות ציבוריות    6/8/2019 14:44   
סידרת שיעורים חדשה
בס"ד 
 
יסודות האמונה והתפילה
לימוד מאתגר
בהמלצת רב העיר הרב שמחה הכהן קוק שליט"א
בליווי דפי מקורות חז"ל
בית כנסת " חזון המדע רחובות" כהנמן 11
בימי רביעי בין מנחה לערבית וכחצי שעה אחרי ערבית
נושאי הלימוד – חלק א'
שער א – תכלית הבריאה וחובת האדם
פרק א- "עולם חסד יבנה" - הבריאה כחסד לנשמה כדי שתמחק את הבושה
פרק ב-חובת האדם- דבקות בבורא - מחיקת הבושה
פרק ג-בבורא ובבריאה
פרק ד-בנשמה
פרק ה'- מדרגת האדם ועבודתו – לפני ואחרי חטא האכילה מעץ הדעת, מאמת
               ושקר לטוב ורע                                           
פרק ו' - מתן תורה – תכלית או אמצעי?
               א-לפני החטא
               ב-אחרי החטא התורה - אמצעי לתיקון החטא
               ג-תורה - אמצעי להנהגת העולם
פרק ז' – האדם- בצלם ובדמות אלוהים
פרק ח' – "מבטו ומגמתו" : מישר לצדיק לחסיד ולקדוש
א-  צדיק. ב-חסיד. ג-בין צדיק לחסיד  ד-התכלית-מצדיק לחסיד
פרק ט' – אחרית דבר : ממוות לפטירה
         א: המיתה חלק מתוכנית הבורא .  ב- המוות = תגבורת החיים ותעצומתן
חלק ב' – תפילה
בהנחיית: ז. י. שי לפרטים 0522229940

לחץ/י כאן להודעות נוספות בנושא הודעות ציבוריותGoogle