Google
 
צור קשר   שלום אורח - התחבר
הרשמה לפרסומא - רשימת תפוצה
דוא"ל:


   תאריכון עברי   

   צפיה באירועים בסמארטפון   

  לוח זמנים תשפ'ד   

  מוזמנים להצטרף ללוח מודעות בוואטסאפ   

לוח אירועים
יוםתאריךשעהאירוע
ה 25/05/2023 22:00 תיקון ליל שבועות תשפ"ג


לוח מודעות
23/01/24 / פרסומא / גמ'ח אירוח/שמחות / אנונימי / גמח
11/01/24 / בית זלצר / הודעות ציבוריות / יוסי / ט"ו בשבט תשפ"ד
23/07/23 / בית זלצר / הודעות ציבוריות / יוסי / מידות ומשקלות תורניים
24/05/23 / פרסומא / שיעורים בחגים / אנונימי / תיקון ליל שבועות תשפ"ג
24/05/23 / אהל חיים / שיעורים בחגים / אנונימי / ללא נושא
24/05/23 / פרסומא / שיעורים בחגים / אנונימי / תיקון ליל שבועות תשפ"ג
24/05/23 / בית זלצר / שיעורים לנשים / יוסי / שיעור נשים - ליל שבועות
24/05/23 / פרסומא / שיעורים בחגים / אנונימי / תיקון ליל שבועות תשפ"ג
23/05/23 / קהילת יעקב / שיעורים בחגים / אנונימי / תיקון ליל שבועות תשפ"ג
23/05/23 / קהילת יעקב / שיעורים בחגים / אנונימי / תיקון ליל שבועות תשפ"ג
22/05/23 / אהל בלהה / שיעורים בחגים / אנונימי / תיקון ליל שבועות תשפ"ג
22/05/23 / בית אל / שיעורים בחגים / אנונימי / תיקון ליל שבועות תשפ"ג
22/05/23 / צורבא (נוימן) / שיעורים בחגים / אנונימי / תיקון ליל שבועות תשפ"ג
22/05/23 / פרסומא / שיעורים בחגים / אנונימי / תיקון ליל שבועות תשפ"ג
22/05/23 / פרסומא / שיעורים בחגים / אנונימי / תיקון ליל שבועות תשפ"ג
22/05/23 / אהבת ישראל / שיעורים בחגים / אנונימי / תיקון ליל שבועות תשפ"ג
22/05/23 / בית זלצר / שיעורים בחגים / אנונימי / תיקון ליל שבועות תשפ"ג
22/05/23 / אהל שרה בי'כ הגדול / שיעורים בחגים / אנונימי / תיקון ליל שבועות תשפ"ג
22/05/23 / בית היימפלד / שיעורים בחגים / אנונימי / תיקון ליל שבועות תשפ"ג
22/05/23 / בית חת'ם / שיעורים בחגים / אנונימי / תיקון ליל שבועות תשפ"ג
22/05/23 / פרסומא / שיעורים בחגים / אנונימי / תיקון ליל שבועות תשפ"ג
22/05/23 / אהל שי / שיעורים בחגים / אנונימי / תיקון ליל שבועות תשפ"ג
22/05/23 / שקד שמחת יחיאל / שיעורים בחגים / אנונימי / תיקון ליל שבועות תשפ"ג
21/05/23 / מרכז אברהם / שיעורים בחגים / אנונימי / תיקון ליל שבועות תשפ"ג
21/05/23 / פנינת אשר / שיעורים בחגים / אנונימי / תיקון ליל שבועות תשפ"ג
21/05/23 / שמחת משה / שיעורים בחגים / אנונימי / תיקון ליל שבועות תשפ"ג
21/05/23 / שקד נוסח אחיד / שיעורים בחגים / אנונימי / תיקון ליל שבועות תשפ"ג
21/05/23 / בר-אילן / שיעורים בחגים / אנונימי / תיקון ליל שבועות תשפ"ג
21/05/23 / אהל יצחק ע'ש רבין / שיעורים בחגים / אנונימי / תיקון ליל שבועות תשפ"ג
21/05/23 / פרסומא / שיעורים בחגים / אנונימי / תיקון ליל שבועות תשפ"ג
19/10/22 / פרסומא / גמ'ח אירוח/שמחות / אנונימי / גמ"ח כסאות ושולחנות פלסטיק
02/10/22 / פרסומא / דרושים/עבודה / מיכל לוי / עבודה מהבית
01/10/22 / פרסומא / דרושים/עבודה / דוד כהן / עבודה מהבית
30/09/22 / פרסומא / נקודה למחשבה / אנונימי / יום השואה
30/09/22 / פרסומא / נקודה למחשבה / אנונימי / כתב חידה

לאחזקת האתר    עלוני פרשת שבוע
   עלוני פ'ש / אתר לדעת עלוני פ"ש
   עולם קטן / פרשת השבוע
   עלוני פ'ש / המלמד
   עלוני פ'ש / גילוי דעת
   עלוני פ'ש / מצב הרוח + שבתון
   עלוני פ'ש / לדעת גיליונות פרשת השבוע


לע'נ חיים דב בן צבי ברל - פלזנר-פוקס ז"ל נלב'ע כ"ד אדר א' תשמ'א

לע'נ אליהו בן ניסים - סוויד ז"ל נלב'ע כ"ט אדר א' תשכ'ב

לע'נ יצחק צבי בן יונה - אדלר ז"ל נלב'ע א' סיון תש'ד

לע'נ חנה בת אברהם יעקב - אדלר לבית ויינברגר ז"ל נלב'ע א' סיון תש'ד

לע'נ יוסף בן ניסים - ביטון ז"ל נלב'ע י"ט ניסן תשמ'ט

לע'נ מינה בת עקיבא הלוי - בר-און ז"ל נלב'ע ו' שבט תשכ'ה

לע'נ נפתלי בן קלונימוס משה - בר-און ז"ל נלב'ע ט' כסלו תשמ'א

לע'נ סמל חיים עקיבא בן נפתלי - בר-און ז"ל נלב'ע י' תשרי תשל'ד

לע'נ דובריש בת משה הכהן - ברקוביץ ז"ל נלב'ע כ"ו טבת תשנ'ב

לע'נ יחיאל מיכל דב בן בצלאל - ברקוביץ ז"ל נלב'ע כ"ט אלול תשנ'ד

לע'נ רפאל יהודה דוד בן שאול - טרגין ז"ל נלב'ע ל' אב תשס'ג

לע'נ שאול בן מזל - טרזי ז"ל נלב'ע ט"ז אלול תשל'ז

לע'נ הרב שלום בן הרב חיים אריה הכהן זצל - כהנא ז"ל נלב'ע י' ניסן תשנ'ו

לע'נ שמואל בן יצחק צבי - נשר ז"ל נלב'ע ו' ניסן תשס'א

לע'נ אליהו בן ניסים - סוויד ז"ל נלב'ע כ"ט אדר א' תשכ'ב

לע'נ רוזה שושנה בת חיים - סוויד ז"ל נלב'ע ה' כסלו תשס'ז

לע'נ דבורה בת דוד - פולקביץ ז"ל נלב'ע ט"ז שבט תשס'ב

לע'נ יצחק בן אברהם צבי הלוי - פולקביץ ז"ל נלב'ע י"א טבת תשס'ז

לע'נ ישראל בן יוסף אהרון - פוקס ז"ל נלב'ע א' אלול תשמ'ו

לע'נ פרידה בת אריה - פוקס ז"ל נלב'ע ה' סיון תשע'ד

לע'נ בלה בת יוסף אהרון - פלזנר-פוקס ז"ל נלב'ע כ"ו תשרי תשע'ג

לע'נ חיים דב בן צבי ברל - פלזנר-פוקס ז"ל נלב'ע כ"ד אדר א' תשמ'א

לע'נ סימון בן סלימאן - צדוק ז"ל נלב'ע י"ב טבת תשע'ב

לע'נ יצחק צבי בן בצלאל - קליין ז"ל נלב'ע ט' כסלו תש'כ

לע'נ יהודה לייב בן אברהם צבי - שולץ-שליט ז"ל נלב'ע ט"ז חשון תשל'ד

לע'נ נחמה בת אברהם צבי הלוי - שולץ-שליט (לבית פולקביץ) ז"ל נלב'ע י"ד כסלו תשס'ה

לע'נ אסתר בת יום טוב ליפמן - שחור ז"ל נלב'ע ט"ו אייר תשע'א

לע'נ כרמלה בת חנוך זינדל - שליט (לבית קירשברג) ז"ל נלב'ע י' תמוז תשע'א

לדף ההנצחות הקליקו כאן