מרכז אברהם - זמני תפילה

זמני תפילה שחרית        
ללא נושא
בס"ד זמני תפילת שחרית בימים: א,ג,ד,ו 06:50
בימי ב' ה' 06:40 מניין שני של שחרית
מניין שני של שחרית בימי החופשות בבתי הספר גם בשעה 08:00    

זמני תפילה מנחה        
ללא נושא
בס"ד בבית כנסת מרכז אברהם תפילת מנחה החל מהשבוע בשעה  19:2    

זמני תפילה ערבית        
ללא נושא
בס"ד השבוע תפילת ערבית בשעה 20:10. מניין אחד בלבד וביום חמישי לאחר התפילה שעורו של הרב במסגת בבא מציעא.    

זמני תפילה שבת        
ללא נושא
שחרית - 08:15
מנחה - שעה ועשר דקות לפני צאת שבת וכאשר מתקיימת סעודה שלישית או בשבת מברכים החודש או בר"ח שחל בשבת אז תפילת מנחה מתקיימת שעה ועשרים דקות לפני צאת השבת ולאחר מכן סעודה שלישית ושיעור.
ערבית - עם צאת השבת