חזון יחזקאל - זמני תפילה

זמני תפילה שחרית        
שחרית חזון יחזקאל
שחרית ימים א ג ד ו  5:30 , בימי ב ו  ה   5:25  
שחרית מנין ותיקין בהתאם לנץ
שחרית מניו ג" ימים  א-ו   6:45    

זמני תפילה מנחה        
מנחה ימי חול
מנחה גדולה13:20  
מנחה קטנה  17:00
 ערבית       17:50  
ערבית אחרי הדף היומי   בשעה   20:00
  
   

זמני תפילה ערבית        
ללא נושא
ערבית 17:50
ערבית אחרי הדף היומי בשעה  20:00  קבוע

   

זמני תפילה שבת        
מניין שבת
תפילת מנחה 
תפילת מנחה  ע"ש -   עם הדלקת נרות
שבת בבוקר מנין ראשון    6:00 פתח אליהו  6:30   ד' מלך
מנין שני בבית כנסת        7:00  פתח אליהו 7:30   ד' מלך

מנחה גדולה 13:00
שיעורים      15:30

מנחה קטנה 16:15 
סעודה שלישית
שיעור של הרב בה"כ
ערבית צאת הכוכבים