מרכז אברהם - שיעורים מיוחדים

שיעורים מיוחדים        

דף היומי        
ללא נושא
7:30 בבוקר מפי הרה"ג שמחה קוק שליט"א
ומ"מ פרופ' משה ברגר נ"י.    

שיעורים קבועים        
בין מנחה לערבית שיעור גמרא
בימות החול בין מנחה לערבית מתקיים שעור קבוע בגמרא מפי נפתלי יערי נ"י והרב ראובן פרינס שליט"א שמלמדים מסכת בבא מציעא.  לעתים ניתן השיעור מפי יוסי צידוביץ המלמד שו"ע ומשנה ברורה הציבור מוזמן להשתתף.    
שיעור גמרא - הרב פרינס
בימי חמישי לאחר מניין שני של ערבית בשעה 20:05 מתקיים שעורו של הרב פרינס במסכת בבא מציעא.    

שיעורים בשבת        
ללא נושא
בס"ד
בשבת בבוקר שעה לפני תפילת שחרית שעור בגמרא מפי פרופ' דוד טנור במסכת ברכות, ובין מנחה לערבית שעור מפי הרב ראובן פרינס והרב שלמה סקלרץ לסירוגין בהלכה.    

שיעורים לנשים        
שיעורים לנשים מפי נשים
אחת לחודשיים לרוב בימי ראשון מתקיים שיעור לנשים מפי נשים לרוב לקראת חג או תענית. השיעור ניתן ע"י מרצות מבית הכנסת ומחוצה לו. השיעור הוא פרי יוזמה של ועדת התרבות של בית הכנסת.    

שיעורים בחגים        
תיקון ליל שבועות תשפ"ג
22:30 - הרב ראובן פרינס - ואם ראשונים בני אנשים - אנו כחמורים
23:15 - ר' נפתלי יערי - קדושת ירושלים בזמן הזה
לימוד עצמי