חזון יחזקאל - שיעורים מיוחדים

שיעורים מיוחדים        

דף היומי        
דף יומי
19:00 הרב הלל כהן 
אחרי השיעור תפילת ערבית בשעה 20:00
   

שיעורים קבועים        
שיעורים ימי חול
05:00            - הרב חנן בן-ארצי - מסכת קידושין- הפסקה לתפילת ותיקין
פרשת השבוע בין מנחה לערבית
20:45 - הרב מונק - מסכת עירובין ימים א ב ג ד
הרב  מנחם ישראל מושונוב - מסכת קידושין אחרי ערבית ימי א
הרב  מנחם ישראל מושונוב - הלכות כיבוד הורים אחרי ערבית ימי ב
הרב רפאל צבעוני מסכת יומא - שעה לפני תפילת מנחה ימים א ב ג ד
ביום חמישיהרב רפאל צבעוני מסכת סוכה פ"שבוע ומוסר - אחרי תפילת מנחה וערבית    

שיעורים בשבת        
שיעורים בשבת
ע"ש שעה לפני כניסת השבת הרב שמשון דדון - מסכת  ברכות

שבת אחרי מנין ראשון מרצים שונים  בהלכה פ"ש קידוש וכיבוד
שבת אחרי מנין שני הרב רפאל צבעוני - קידוש כיבוד - לימוד מסכת ביצה עד 11:00

הרב שלמה אברהמי - דף יומי 15:00
הרב חנן בן ארצי 15:00
הרב שמשון דדון הלכה ופ"ש 15:00

הרב זכריה תנעמי רב בית כנסת בין מנחה לערבית
הרב מנחם ישראל מושונוב פלא יועץ אחרי ההבדלה 20 דקות

 
     

שיעורים לנשים        
שיעורים לנשים
בימי ב'

16:00 תהילים
 שיעור עם מרצה קבועה מוניק אלבז
בשבת 
  שעה לפני  כניסת שבת  תהילים  סעודה שלישית
שיעור בין מנחה לערבית מרצים שונים
אחראית  מזל זרגרי טל" 0522235584


        

שיעורים בחגים