תורה ממרום תשס"ו  תשס"ז תשס"ח


ספר דברים ספר במדבר ספר ויקרא ספר שמות  ספר בראשית
דברים
דברים
דברים
במדבר+יום ירושלים
במדבר+יום ירושלים
במדבר+ יום ירושלים
ויקרא-זכור
ויקרא

ויקרא
שמות
שמות
שמות
בראשית
בראשית
בראשית
ואתחנן
ואתחנן
ואתחנן
שבועות
שבועות
שבועות
  צו
פורים
וארא
וארא
וארא
נח
נח
נח
עקב
עקב
עקב
בהעלותך
בהעלותך 
בהעלותך
פסח
פסח
פסח
בא
בא
בא
לך-לך
לך-לך
לך-לך
ראה
ראה
ראה
  שלח
שלח
שלח
שמיני
שמיני
שמיני
ט"ו בשבט בשלח
ט"ו בשבט
ט"ו בשבט בשלח
וירא
וירא
וירא
שופטים
שופטים
שופטים
קרח
קרח
קרח
תזריע +חודש
מצורע
תזריע מצורע
תזריע מצורע
יתרו
יתרו
יתרו
חיי שרה
חיי שרה
חיי שרה
כי תצא
כי תצא
כי תצא
חוקת
חוקת
חוקת
קדושים
אח"ק
אח"ק
משפטים
משפטים
משפטים
תולדות
תולדות
תולדות
כי תבא
כי תבא
כי תבא
בלק
בלק
בלק
אמור+יום עצמאות
אמור
אמור+ל"ג בעומר
תרומה
תרומה
תרומה
ויצא
ויצא
ויצא
ניצבים
וילך+שבת שובה
ניצבים- וילך
ניצבים-וילך
פנחס
פנחס
פנחס
בהר
בחוקתי
בהר-בחוקותי
בהר-בחוקותי
תצווה
פורים תצווה
פורים תצווה
וישלח
וישלח
וישלח
ראש השנה
ראש השנה
מטות
מסעי
מטות מסעי
מטות מסעי
        כי-תשא
כי-תשא
כי-תשא
וישב
חנוכה
וישב+ חנוכה
האזינו
יום כיפור
יום כיפור
  ויקהל
פקודי + שקלים
ויקהל פקודי
ויקהל פקודי
מקץ
מקץ
חנוכה
סוכות
סוכות 
  ויגש
ויגש
ויגש
וזאת הברכה
  ויחי
ויחי
ויחי

ניתן לקבל מידי שבוע את דף תורה ממרום בדוא"ל לחץ כאן להרשמה