שאלות - תורה ממרום לפרשת ויגש        
1. מי בתורה מכונה : א. בן זקונים ב. ילד זקונים ?
2. על שניים בתורה נאמר:" ויוותר …לבדו". מי הם?
3. מנין לומד רש"י את הכלל : "השטן מקטרג בעת הסכנה " ?
4. על שני אנשים בתנ"ך נאמר : "ויתאפק ". מי האנשים ?
5. מי אמר למי בתורה : א. "קחו מזמרת הארץ" ב. "אכלו מחלב הארץ" ? .
6. ציין 3 פירושים לפסוק: " אל תרגזו בדרך" . (רש"י )
7. ובני שמעון …שאול בן הכנענית". מי האישה הזו לפי רש"י ?
8. מה שמות בני לוי?
9. מה שם בתו של אשר?
10. בני מי היו "מופים וחופים"?
11. מה שם בנו של דן?
12. באיזה מקום ישבו בני ישראל במצרים ?
13. מי נתן למי: א. 400 כסף? ב. 300 כסף?
14. "ויברך יעקב את פרעה". באיזו ברכה?(רש"י)
15. באיזה הקשר נאמרו הביטויים הבאים בתורה. א. 4 ידות. ב. 5 ידות.
16. אילו מילים נרדפות יש בפרשתינו למילים: א. בהמותיכם. ב. רועי צאן. ג. צאצאים.
17. כמה שנים נמשך הרעב במצרים ובזכות מי נפסק ? (רש"י)
18. מה ידוע לך על ביתו של אשר לפי המדרש ?
19. "ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני" מי עוד בתורה השתמש במילה אדוני?
20. לפי חז"ל המפגש בין יהודה ליוסף מתואר בביטוי " שור וארי מתנגחים" מדוע נבחרו סימולים אלו ?
21. שני אישים קיבלו בספר בראשית את התואר " מושל". מי הם ?
22. אני מבני לוי ושמי זהה לבנו של משה. מי אני ?
23. האחים אומרים ליוסף:הבה לנו לחם" ;מי עוד בתורה השתמש במילה הבה?
24. הוא- עז כארי, היא-ישוב בארץ. מי אנו?
25. הוא מלך רם ונישא, קפד זנבו פעמיים ותקבל בהמה גסה. מי אני ?
26. מי מכונה " אב לפרעה" ?
27. איזה מקום מכונה "מיטב הארץ" ?
28. בני מי היו ישוה וישוי ?
29. מיהו שאול בן הכנענית ?
30. למי מתייחס הביטוי " ונפשו קשורה בנפשו " .
31. " אנכי אערבנו מידי תבקשנו". באיזה הקשר אחר בתורה נזכר עירבון ?

כל הזכויות שמורות למחבר השאלות ר' עזרא מרום