תורה ממרום

מדור תורה ממרום - חידות ופתרונות לפ"ש - נכתב ע"י ר' עזרא מרום - כל הזכויות שמורות

להרשמה לרשימת תפוצה לחץ/י כאן

    דף 1 מתוך 3   >>

פרשת אחרי מות קדושים - אונאה פרשת וישלח - המספר 400 פרשת בשלח - חידות
פרשת בראשית - אדם עפר מהאדמה פרשת וישלח - חידות פרשת יתרו - שאילת שלום
פרשת בראשית - הקנאה פרשת וישב - התואר איש פרשת יתרו - תורה מסיני
פרשת בראשית - חידות פרשת וישב - חידות פרשת יתרו - חידות
פרשת נח - נח צדיק בפרווה פרשת מקץ - ישראל פרשת משפטים - לקט מדרשי חז"ל
פרשת נח - העורב בתיבה פרשת מקץ והקשר לחנוכה פרשת משפטים - היחס לכלב
פרשת נח - חידות פרשת מקץ - חידות פרשת משפטים - חידות
פרשת לך לך - כריתת ברית פרשת ויגש - מדיה כנגד מידה פרשת תרומה - מדרשי חז"ל
פרשת לך לך - מעשה אבות סימן לבנים פרשת ויגש - מיהו יהודי פרשת תרומה - חשיבות הארון
פרשת לך לך - חידות פרשת ויגש - חידות פרשת תרומה - חידות
פרשת וירא - מצוות ליווי אורחים פרשת ויחי - יששכר חמור גרם פרשת תצוה - שמן זית
פרשת וירא - אל תהיה צדיק ע"ח אחרים פרשת ויחי - חזק חזק פרשת תצוה - חידות
פרשת וירא - חידות פרשת ויחי - אפרים ומנשה פרשת כי תשא -מעשה העגל בראי המדרש
פרשת חיי שרה - ניצול הזמן פרשת ויחי - חידות פרשת כי-תשא - מחצית השקל
פרשת חיי שרה - אליעזר העבד והמושל פרשת שמות - לכל איש יש שם פרשת כי-תשא - חידות
פרשת חיי שרה - חידות פרשת שמות - מאוצר מדרשי חז"ל פרשת ויקהל פקודי המשכן
פרשת תולדות ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו פרשת שמות - שמות השבטים והגואלים פרשת ויקהל-פקודי - חידות
פרשת תולדות - כוחה של תפילה פרשת שמות - חידות פרשת פקודי - תרומות למשכן
פרשת תולדות -חידות פרשת וארא - הנחש והתנין פרשת פקודי - פנינים
פרשת ויצא - לחם לאכול ובגד ללבוש פרשת וארא - חידות פרשת ויקרא - מטרת הקורבנות
פרשת ויצא - עפר ,חול וכוכבים פרשת בא - פדיון פטר חמור פרשת ויקרא -חידות
פרשת ויצא - חידות פרשת בא - והגדת לבנך פרשת צו - קרבן עני ועשיר
פרשת וישלח - רחל בראי המדרש פרשת בא - חידות
פרשת וישלח - בכל מכל כל פרשת בשלח - רפואה מונעת

    דף 1 מתוך 3   >>


  
שאלות - תורה ממרום לפרשת ויקהל        
1. "ששת ימים תיעשה מלאכה" . מה למדים מכך ? ( עיין ברכות ל"ה.)
2. מדוע הקדים הקב"ה את הצווי על השבת לפני מלאכת המשכן?
3. א. כמה סוגי מלאכות היו במשכן ? ב. מה למדים מהן לגבי השבת?
4. כמה ככרות היו בלחם הפנים ואיזה נס אירע בו ?
5. "כל נדיב לב הביאו חח ונזם" (לה', 22) א. באילו איברים מונחים התכשיטים חח ונזם ? ב. ציין פתגם מפורסם הקשור לנזם .
6. "בצלאל בן אורי בן חור". מי היה חור; ובאיזה אירוע הוא מת?
7. מה למדים מכך שמידותיו של הארון חצויות?
8. בן כמה היה בצלאל כשהקים את המשכן ? ( עיין סנהדרין ס"ט :)
9. מה ההבדל בין נדבת הנשיאים בחנוכת המזבח לעומת חנוכת המשכן ?
10. " טוו את העיזים" . מה האומנות המיוחדת בכך ?
11. מה נרמז בכפילות הלשון " המשכן משכן העדות " ?
12. כמה יריעות עזים היו במשכן וכנגד מה מספר זה ?
13. "ויכלא העם מהביא " (תרומות ). על מה נאמר עוד בתורה הביטוי "ויכלא " ?
14. לפי הגמרא, מדוע נקרא בצלאל בשם זה ?
15. מה ניתן לדייק מהפסוק: "לא תבערו אש בכל מושבותיכם " ?
16. "ויעש בצלאל ארון עצי שיטים ". מדוע נזכר רק שמו של בצלאל על עשיית הארון ?
17. מה למדים מכך שהמשכן היה עשוי מעצי שיטים ?
18. בתיאור בנין המשכן מוזכרת המילה עשייה 248 פעם. מדוע ? (עיין באברבנאל)
19. איזו מלאכה עשו א. כל אישה חכמת לב ב. כל איש חכם לב ?

הדפסת שאלות   הדפסת תשובות   הדפסת שאלות ותשובות


מסמכי וורד - לקט תורה ממרום