תורה ממרום

מדור תורה ממרום - חידות ופתרונות לפ"ש - נכתב ע"י ר' עזרא מרום - כל הזכויות שמורות

להרשמה לרשימת תפוצה לחץ/י כאן

    דף 1 מתוך 3   >>

פרשת אחרי מות קדושים - אונאה פרשת וישלח - המספר 400 פרשת בשלח - חידות
פרשת בראשית - אדם עפר מהאדמה פרשת וישלח - חידות פרשת יתרו - שאילת שלום
פרשת בראשית - הקנאה פרשת וישב - התואר איש פרשת יתרו - תורה מסיני
פרשת בראשית - חידות פרשת וישב - חידות פרשת יתרו - חידות
פרשת נח - נח צדיק בפרווה פרשת מקץ - ישראל פרשת משפטים - לקט מדרשי חז"ל
פרשת נח - העורב בתיבה פרשת מקץ והקשר לחנוכה פרשת משפטים - היחס לכלב
פרשת נח - חידות פרשת מקץ - חידות פרשת משפטים - חידות
פרשת לך לך - כריתת ברית פרשת ויגש - מדיה כנגד מידה פרשת תרומה - מדרשי חז"ל
פרשת לך לך - מעשה אבות סימן לבנים פרשת ויגש - מיהו יהודי פרשת תרומה - חשיבות הארון
פרשת לך לך - חידות פרשת ויגש - חידות פרשת תרומה - חידות
פרשת וירא - מצוות ליווי אורחים פרשת ויחי - יששכר חמור גרם פרשת תצוה - שמן זית
פרשת וירא - אל תהיה צדיק ע"ח אחרים פרשת ויחי - חזק חזק פרשת תצוה - חידות
פרשת וירא - חידות פרשת ויחי - אפרים ומנשה פרשת כי תשא -מעשה העגל בראי המדרש
פרשת חיי שרה - ניצול הזמן פרשת ויחי - חידות פרשת כי-תשא - מחצית השקל
פרשת חיי שרה - אליעזר העבד והמושל פרשת שמות - לכל איש יש שם פרשת כי-תשא - חידות
פרשת חיי שרה - חידות פרשת שמות - מאוצר מדרשי חז"ל פרשת ויקהל פקודי המשכן
פרשת תולדות ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו פרשת שמות - שמות השבטים והגואלים פרשת ויקהל-פקודי - חידות
פרשת תולדות - כוחה של תפילה פרשת שמות - חידות פרשת פקודי - תרומות למשכן
פרשת תולדות -חידות פרשת וארא - הנחש והתנין פרשת פקודי - פנינים
פרשת ויצא - לחם לאכול ובגד ללבוש פרשת וארא - חידות פרשת ויקרא - מטרת הקורבנות
פרשת ויצא - עפר ,חול וכוכבים פרשת בא - פדיון פטר חמור פרשת ויקרא -חידות
פרשת ויצא - חידות פרשת בא - והגדת לבנך פרשת צו - קרבן עני ועשיר
פרשת וישלח - רחל בראי המדרש פרשת בא - חידות
פרשת וישלח - בכל מכל כל פרשת בשלח - רפואה מונעת

    דף 1 מתוך 3   >>


  
שאלות - תורה ממרום לפרשת וירא        
1. "וירא אליו ה' כחום היום" א. מה הקושי הלשוני בפסוק זה? ב. מה למדים מכך ?
2. א . מהיכן לומדים את הכלל: " אין מלאך אחד עושה שתי שליחויות? (רש"י). ב. פרט את שליחות כל אחד מהמלאכים.
3. אברהם אומר: "יוקח נא מעט מים". א. מה מדייק רש"י מפסוק זה? ב. מה הרעיון המוסרי הנלמד מכך?
4. ויאמר ה' "למה זה צחקה שרה… האף אמנם אלד ואני זקנתי" אולם שרה אמרה ההיפך: "ואברהם זקן. מה למדים מהעובדה שהקב"ה שינה את דברי שרה?
5. מדוע נהפכה אשתו של לוט לנציב מלח ? (רש"י)
6. בפרשתנו מסופר על לוט ובנותיו שישבו במערה. אילו עוד אישים בתנ"ך שהתחבאו במערה?
7. על מי נאמר בפרשתנו "כי נביא הוא"?
8. ציין 3 סיבות לכך שאברהם נקרא עברי!
9. מה משותף לשמות האבות והאמהות?
10. מה שם הוריו של אברהם?
11. "לך לך אל ארץ המוריה". ציין 2 משמעויות לשם מוריה? (רש"י)
12. מי יכול לומר למי :" אביך הוא אבי, סבך הוא בעלי, אני אחותך ואתה הוא בני !"
13. "ויטע אברהם אשל בבאר שבע" . מדוע נטע דוקא אשל ?
14. מדוע " גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה " (שבת קכ"ז) ?
15. מי אמר למי בפרשתנו : א. "האף תספה צדיק עם רשע?" ב. הגוי גם צדיק תהרוג"?
16. מה שם אשתו של לוט לפי המדרש ?
17. "אברהם אמר :"ואנוכי עפר ואפר ". מהי סיבת הדימוי הכפול ?
18. ב 10 נסיונות התנסה אברהם. מהם הנסיונות הראשון והאחרון ומה משותף להם ?
19. "ויטע אברהם אשל בבאר שבע" . ציין 3 פירושים למילה אשל. (עיין סוטה י .)
20. וירא אליו ד'.." . מתי קרה אירוע זה?
21. מה נאמר בגמרא בבא מציעא מ"ט על המילים "בן בקר רך וטוב"?
22. המלאכים אמרו לאברהם "איה שרה ". מי עוד בתורה נשאל "איה ..."?
23. לאיזו עיר נמלטו לוט ומשפחתו?
24. מה שמות הבנים שנולדו לבנות לוט?
25. אברהם אומר לה': "האף תספה צדיק עם רשע?" מי התבטא באותו רעיון במילים אחרות?
26. ד' אומר לאבימלך:" מות תמות". למי עוד אמר ד' מלים אילו ?
27. ."וישכם אבימלך בבוקר" על מי עוד נאמר בתורה בטוי דומה?
28. מהיכן נלמד הכלל: "כל המבקש רחמים על חבירו הוא נענה תחילה"?

הדפסת שאלות   הדפסת תשובות   הדפסת שאלות ותשובות


מסמכי וורד - לקט תורה ממרום