תורה ממרום

מדור תורה ממרום - חידות ופתרונות לפ"ש - נכתב ע"י ר' עזרא מרום - כל הזכויות שמורות

להרשמה לרשימת תפוצה לחץ/י כאן

    דף 1 מתוך 3   >>

פרשת אחרי מות קדושים - אונאה פרשת וישלח - המספר 400 פרשת בשלח - חידות
פרשת בראשית - אדם עפר מהאדמה פרשת וישלח - חידות פרשת יתרו - שאילת שלום
פרשת בראשית - הקנאה פרשת וישב - התואר איש פרשת יתרו - תורה מסיני
פרשת בראשית - חידות פרשת וישב - חידות פרשת יתרו - חידות
פרשת נח - נח צדיק בפרווה פרשת מקץ - ישראל פרשת משפטים - לקט מדרשי חז"ל
פרשת נח - העורב בתיבה פרשת מקץ והקשר לחנוכה פרשת משפטים - היחס לכלב
פרשת נח - חידות פרשת מקץ - חידות פרשת משפטים - חידות
פרשת לך לך - כריתת ברית פרשת ויגש - מדיה כנגד מידה פרשת תרומה - מדרשי חז"ל
פרשת לך לך - מעשה אבות סימן לבנים פרשת ויגש - מיהו יהודי פרשת תרומה - חשיבות הארון
פרשת לך לך - חידות פרשת ויגש - חידות פרשת תרומה - חידות
פרשת וירא - מצוות ליווי אורחים פרשת ויחי - יששכר חמור גרם פרשת תצוה - שמן זית
פרשת וירא - אל תהיה צדיק ע"ח אחרים פרשת ויחי - חזק חזק פרשת תצוה - חידות
פרשת וירא - חידות פרשת ויחי - אפרים ומנשה פרשת כי תשא -מעשה העגל בראי המדרש
פרשת חיי שרה - ניצול הזמן פרשת ויחי - חידות פרשת כי-תשא - מחצית השקל
פרשת חיי שרה - אליעזר העבד והמושל פרשת שמות - לכל איש יש שם פרשת כי-תשא - חידות
פרשת חיי שרה - חידות פרשת שמות - מאוצר מדרשי חז"ל פרשת ויקהל פקודי המשכן
פרשת תולדות ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו פרשת שמות - שמות השבטים והגואלים פרשת ויקהל-פקודי - חידות
פרשת תולדות - כוחה של תפילה פרשת שמות - חידות פרשת פקודי - תרומות למשכן
פרשת תולדות -חידות פרשת וארא - הנחש והתנין פרשת פקודי - פנינים
פרשת ויצא - לחם לאכול ובגד ללבוש פרשת וארא - חידות פרשת ויקרא - מטרת הקורבנות
פרשת ויצא - עפר ,חול וכוכבים פרשת בא - פדיון פטר חמור פרשת ויקרא -חידות
פרשת ויצא - חידות פרשת בא - והגדת לבנך פרשת צו - קרבן עני ועשיר
פרשת וישלח - רחל בראי המדרש פרשת בא - חידות
פרשת וישלח - בכל מכל כל פרשת בשלח - רפואה מונעת

    דף 1 מתוך 3   >>


  
שאלות - תורה ממרום לפרשת ואתחנן        
1. באילו שמות מכונים א. ירושלים ב. בית המקדש ?
2. כמה תפילות התפלל משה ומה הרמז לכך ?
3. כיצד נקראים בפרשתנו הכיוונים : א. מערב ב. דרום ?
4. ציין 3 דוגמאות לציווי " לא תוסיפו " . (רש"י )
5. איזה קטע מסוף התפילות מקורו בפרשתנו ?
6. מה משותף למילים : ויתעבר, ויתאנף ?
7. מה שמות 3 ערי המקלט שבעבר הירדן ?
8. במה זכה ראובן שעיר המקלט הראשונה נקבעה בחלקו?
9. איזה הר נקרא בשם : " הר שיאון " ?
10. מהו המקור לביטוי בפיוט " לכה דודי " : "שמור וזכור בדיבור אחד השמיענו קל המיוחד " ?
11. במה שונה בפרשתנו הדיברה "כבד את אביך ואת אמך" מהציווי המקורי ?
12. מה פירוש המילים : א. שילשים ב. ריבעים ?
13. כיצד נקראת העבודה זרה שבה משתחוים לאילנות ?
14. מה דורשים מהפסוק : "וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל " ?
15. 3 פעמים בתורה כתוב הציווי "ואהבת " א. צטט את הפסוקים ב. מה למדים מכך ?
16. "ואתחנן אל ה' בעת ההיא" . ציין 2 פירושים למלה "ואתחנן" (רש"י).
17. משה מבקש מה' : "אעברה נא ואראה את הארץ". באיזה עוד מקום בתורה כתובה המילה "נא" כלשון בקשה?
18. באיזה ביטוי משתמש ה' בדבריו למשה שיסתכל על הארץ מכל הצדדים?
19. אילו פסוקים מפרשתינו כלולים בתפילה לפני הוצאת ספר תורה ?
20. מה היו גבולות סיחון מלך האמורי ועוג מלך הבשן?
21. בפיוט "לכה דודי" אנו אומרים: "שמור וזכור בדיבור אחד השמיענו ק-ל המיוחד". מה המקור לכך בפרשתינו? (רש"י)
22. באיזה פסוק מוזכרים 4 דורות בסדר יורד?
23. אילו סוגי מצוות מוזכרים בפרשתינו?
24. בקריאת שמע אנו אומרים: "ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך". ציין 2 פירושים למלה "מאודך".(רש"י)
25. מה למדים מן הפסוק: " וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך"?
26. בעשרת הדברות נאמר ששכר כבוד אב ואם הוא אריכות ימים. לאילו עוד 2 מצוות מובטח שכר דומה?
27. מנה את שמות 7 העמים שהיו בארץ.
28. כיצד נקראו העצים ששימשו לעבודה זרה?

הדפסת שאלות   הדפסת תשובות   הדפסת שאלות ותשובות


מסמכי וורד - לקט תורה ממרום