תורה ממרום

מדור תורה ממרום - חידות ופתרונות לפ"ש - נכתב ע"י ר' עזרא מרום - כל הזכויות שמורות

להרשמה לרשימת תפוצה לחץ/י כאן

    דף 1 מתוך 3   >>

פרשת אחרי מות קדושים - אונאה פרשת וישלח - המספר 400 פרשת בשלח - חידות
פרשת בראשית - אדם עפר מהאדמה פרשת וישלח - חידות פרשת יתרו - שאילת שלום
פרשת בראשית - הקנאה פרשת וישב - התואר איש פרשת יתרו - תורה מסיני
פרשת בראשית - חידות פרשת וישב - חידות פרשת יתרו - חידות
פרשת נח - נח צדיק בפרווה פרשת מקץ - ישראל פרשת משפטים - לקט מדרשי חז"ל
פרשת נח - העורב בתיבה פרשת מקץ והקשר לחנוכה פרשת משפטים - היחס לכלב
פרשת נח - חידות פרשת מקץ - חידות פרשת משפטים - חידות
פרשת לך לך - כריתת ברית פרשת ויגש - מדיה כנגד מידה פרשת תרומה - מדרשי חז"ל
פרשת לך לך - מעשה אבות סימן לבנים פרשת ויגש - מיהו יהודי פרשת תרומה - חשיבות הארון
פרשת לך לך - חידות פרשת ויגש - חידות פרשת תרומה - חידות
פרשת וירא - מצוות ליווי אורחים פרשת ויחי - יששכר חמור גרם פרשת תצוה - שמן זית
פרשת וירא - אל תהיה צדיק ע"ח אחרים פרשת ויחי - חזק חזק פרשת תצוה - חידות
פרשת וירא - חידות פרשת ויחי - אפרים ומנשה פרשת כי תשא -מעשה העגל בראי המדרש
פרשת חיי שרה - ניצול הזמן פרשת ויחי - חידות פרשת כי-תשא - מחצית השקל
פרשת חיי שרה - אליעזר העבד והמושל פרשת שמות - לכל איש יש שם פרשת כי-תשא - חידות
פרשת חיי שרה - חידות פרשת שמות - מאוצר מדרשי חז"ל פרשת ויקהל פקודי המשכן
פרשת תולדות ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו פרשת שמות - שמות השבטים והגואלים פרשת ויקהל-פקודי - חידות
פרשת תולדות - כוחה של תפילה פרשת שמות - חידות פרשת פקודי - תרומות למשכן
פרשת תולדות -חידות פרשת וארא - הנחש והתנין פרשת פקודי - פנינים
פרשת ויצא - לחם לאכול ובגד ללבוש פרשת וארא - חידות פרשת ויקרא - מטרת הקורבנות
פרשת ויצא - עפר ,חול וכוכבים פרשת בא - פדיון פטר חמור פרשת ויקרא -חידות
פרשת ויצא - חידות פרשת בא - והגדת לבנך פרשת צו - קרבן עני ועשיר
פרשת וישלח - רחל בראי המדרש פרשת בא - חידות
פרשת וישלח - בכל מכל כל פרשת בשלח - רפואה מונעת

    דף 1 מתוך 3   >>


  
שאלות - תורה ממרום לפרשת עקב        
1. "והיה עקב תשמעון". איזו מצוה אדם דש בעקיבו כפשוטו?
2. ציין 3 פירושים למילה "עקב".
3. ב 2 מקומות בתורה כתובה הבטחת ה' לישראל בלשון "וברך את...". א.צטט את הפסוקים ב.מה למדים מכך?
4. "כי ה' א' מביאך אל ארץ טובה". כמה פעמים נזכרת המילה "ארץ" בפרשתינו, ומהו נרמז בכך?
5. "ארץ זית שמן ודבש". באיזה סוג דבש מדובר?
6. "ארץ חיטה ושעורה וגפן...". איזו הלכה נלמדת מפסוק זה?
7. "ואכלת ושבעת וברכת". מנין למדים שברכת המזון צריך לברך בישיבה?
8. מדוע אין להסיר את המפה והלחם משולחן הסעודה עד לאחר ברכת המזון?
9. כיצד נקרא יום מתן תורה בפרשתינו?
10. פעמיים בתורה כתוב הביטוי: "ועתה ישראל". היכן ? (צטט את הפסוקים)
11. "ועתה ישראל מה ה' אלוקיך שואל מעמך". איזו הלכה נדרשת מפסוק זה?
12. "את ה' אלוקיך תירא". מה דרש מכך רבי עקיבא? (עיין פסחים כב:)
13. ציין 2 פירושים למילים: "יורה ומלקוש".
14. איזו הלכה נלמדת מהפסוק: "ונתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת"?
15. "ולימדתם אותם את בניכם ודברתם בם". מה אדם חייב ללמד את בנו, ומהו הרמז לכך?
16. איזו ברכה נפוצה מאד מקורה בפרשתנו ?
17. "וברך... שגר אלפיך ועשתרות צאנך" ציין 3 פירושים למילה עשתרות.
18. בפרשתינו נאמר: "ברוך תהיה מכל העמים" מי בתורה נתברך: "יעבדוך עמים"?
19. "וגם את הצרעה ישלח ה' א'" . מה היו הפעולות שגרמה הצרעה ? (רש'י).
20. א. מאיזה פסוק לומד רש"י את הכלל: "המצווה נקראת על שם גומרה". ב. תן דוגמה לכך.
21. "שמלתך לא בלתה מעליך" ציין 2 ניסים שגרמו לכך.
22. בפרשתנו מוזכרת ברכת המזון: "ואכלת ושבעת וברכת" על מי נתקנה ברכת הטוב והמיטיב? (רש"י)
23. אילו סוגי מזיקים נמצאים במדבר?
24. בפרשתינו נאמר:"זכור אל תשכח את אשר הקצפת את ה' א' במדבר" על עוד איזו מצווה בתורה נאמר בטוי דומה?
25. " ואתנפל לפני ה' כראשונה ארבעים יום "; כמה פעמים עלה משה למרום? (רש'י).
26. מדוע נסמכה מיתת אהרון לשבירת הלוחות? (רש'י
27. מה המקור לדברי רבותינו : " הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים"?(רש"י)
28. כיצד נקרא הגשם: א. הראשון ב. האחרון. ?
29. "פחדכם ומוראכם יתן ה' א' על פני כל הארץ" הסבר מה ההבדל בין פחד למורא.) ? רש'י)

הדפסת שאלות   הדפסת תשובות   הדפסת שאלות ותשובות


מסמכי וורד - לקט תורה ממרום