תורה ממרום

מדור תורה ממרום - חידות ופתרונות לפ"ש - נכתב ע"י ר' עזרא מרום - כל הזכויות שמורות

להרשמה לרשימת תפוצה לחץ/י כאן

    דף 1 מתוך 3   >>

פרשת אחרי מות קדושים - אונאה פרשת וישלח - המספר 400 פרשת בשלח - חידות
פרשת בראשית - אדם עפר מהאדמה פרשת וישלח - חידות פרשת יתרו - שאילת שלום
פרשת בראשית - הקנאה פרשת וישב - התואר איש פרשת יתרו - תורה מסיני
פרשת בראשית - חידות פרשת וישב - חידות פרשת יתרו - חידות
פרשת נח - נח צדיק בפרווה פרשת מקץ - ישראל פרשת משפטים - לקט מדרשי חז"ל
פרשת נח - העורב בתיבה פרשת מקץ והקשר לחנוכה פרשת משפטים - היחס לכלב
פרשת נח - חידות פרשת מקץ - חידות פרשת משפטים - חידות
פרשת לך לך - כריתת ברית פרשת ויגש - מדיה כנגד מידה פרשת תרומה - מדרשי חז"ל
פרשת לך לך - מעשה אבות סימן לבנים פרשת ויגש - מיהו יהודי פרשת תרומה - חשיבות הארון
פרשת לך לך - חידות פרשת ויגש - חידות פרשת תרומה - חידות
פרשת וירא - מצוות ליווי אורחים פרשת ויחי - יששכר חמור גרם פרשת תצוה - שמן זית
פרשת וירא - אל תהיה צדיק ע"ח אחרים פרשת ויחי - חזק חזק פרשת תצוה - חידות
פרשת וירא - חידות פרשת ויחי - אפרים ומנשה פרשת כי תשא -מעשה העגל בראי המדרש
פרשת חיי שרה - ניצול הזמן פרשת ויחי - חידות פרשת כי-תשא - מחצית השקל
פרשת חיי שרה - אליעזר העבד והמושל פרשת שמות - לכל איש יש שם פרשת כי-תשא - חידות
פרשת חיי שרה - חידות פרשת שמות - מאוצר מדרשי חז"ל פרשת ויקהל פקודי המשכן
פרשת תולדות ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו פרשת שמות - שמות השבטים והגואלים פרשת ויקהל-פקודי - חידות
פרשת תולדות - כוחה של תפילה פרשת שמות - חידות פרשת פקודי - תרומות למשכן
פרשת תולדות -חידות פרשת וארא - הנחש והתנין פרשת פקודי - פנינים
פרשת ויצא - לחם לאכול ובגד ללבוש פרשת וארא - חידות פרשת ויקרא - מטרת הקורבנות
פרשת ויצא - עפר ,חול וכוכבים פרשת בא - פדיון פטר חמור פרשת ויקרא -חידות
פרשת ויצא - חידות פרשת בא - והגדת לבנך פרשת צו - קרבן עני ועשיר
פרשת וישלח - רחל בראי המדרש פרשת בא - חידות
פרשת וישלח - בכל מכל כל פרשת בשלח - רפואה מונעת

    דף 1 מתוך 3   >>


  
שאלות - תורה ממרום לפרשת חיי שרה        
1. לפי הגמרא מגילה י"ד :"יסכה זו שרה". ציין 3 סיבות לשם יסכה. (עיין ברש"י פרק י"א, 29 ).
2. מדוע נקראת חברון בשם:"קרית- ארבע"?
3. מה משמעות השם:" מערת – המכפלה"?
4. א. בן כמה היה יצחק כשנעקד? ב. מה הרמז לכך בפסוק:" ויהיו חיי שרה"?(עיין בעל הטורים)
5. מדוע נסמכה מיתת שרה לעקדת יצחק?
6. על מי אומר רש"י שהיו: א. כבן 20 לחטא ב. כבן 5 לחטא ?
7. באיזה תואר מכנים בני-חת את אברהם?
8. על שני אישים נאמר הביטוי:" זקן בא בימים". ציין את שמותם.
9. במדרש רבה נאמר:"גדול כוחה של רבקה מכוחו של אברהם(בגמילות חסדים)." במה מתבטא הדבר?
10. אליעזר אומר:" ברוך ה' אלוקי אדוני אברהם" מי עוד בתורה אמר ברוך ה'?
11. "וה' ברך את אברהם בכל". ציין 2 פרושים למילה בכל?
12. על אילו נשים בתנ"ך נאמרו הביטויים הבאים א. "ותפול מעל הגמל"? ב." ותרד מעל החמור "?
13. רבקה אמרה לאליעזר :"שתה אדוני כדי לפניך ". מי אמר למי בתורה 7 פעמים אדוני ?
14. ברש"י וענה: א. מי היתה קטורה? ב. מה משמעות שם זה?
15. באיזה גיל מת ישמאעל? ב. כמה בנים היו לו?
16. איזה כלל נלמד מהעובדה שהפרשה נקראת : "חיי שרה " ?
17. "ויצא יצחק לשוח בשדה". ציין 3 פירושים לכך.
18. "ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים", באיזה הקשר אחר מוזכר המספר 127 בתנ"ך?
19. "400 שקל כסף ביני ובינך מה היא". ציין עוד 2 מקומות בתנ"ך שבהם מוזכר הביטוי " מה היא " ?
20. אליעזר פגש את רבקה על עין המים. מי בתורה פגש את אשתו על יד הבאר ?
21. מנין למדים את הכלל" אין משיאין את האישה אלא מדעתה" ??
22. כיצד נקרא המקום שממנו שותים הגמלים?
23. איזה פסוק שאומר חתן לכלה מקורו בפרשתנו ??
24. 3 מקומות נקנו ע"י אבותינו בכסף מלא כדי למנוע פתחון פה מאומות העולם. מה הם ? (מדרש בראשית רבה )
25. באיזה פסוק נלמד שזיווגו של אדם נקבע משמים ?
26. מנין למדים שיצחק תיקן תפילת מנחה?
27. "שתה אדוני כדי לפניך ואחר אשאב לגמליך". איזו הלכה נלמדת מכך?

הדפסת שאלות   הדפסת תשובות   הדפסת שאלות ותשובות


מסמכי וורד - לקט תורה ממרום