/ שקד שמחת יחיאל / זמני תפילה חג    20/3/2024 14:30   
קריאת מגילה פורים תשפ"ד
מוצ"ש
18:50 ערבית וקריאת מגילה

ראשון
7:00 שחרית 
7:30 קריאת מגילה

9:00 קריאה לנשים

לחץ/י כאן להודעות נוספות בנושא זמני תפילה חגGoogle