/ שמחת משה / זמני תפילה חג    20/3/2024 14:50   
קריאת מגילה פורים תשפ"ד
מוצ"ש
19:00 ערבית וקריאת מגילה
20:00 קריאת מגילה נוספת

ראשון
7:00 שחרית מנין 1 וקריאת מגילה
8:30 שחרית מנין 2 וקריאת מגילה

10:30 קריאה לנשים

לחץ/י כאן להודעות נוספות בנושא זמני תפילה חגGoogle