משה רוט / פרסומא / נקודה טובה    27/6/2011 16:55   
חוקת - לדמותו של אהרון הכהן

 בפרשת השבוע אנו נפרדים מדמותו של אהרון הכהן. משה, אהרון ואלעזר בנו עולים אל הור ההר לעיני כל העם. ושם, בתוך מערה, במעמד "סגור", יחודי ומופלא, מעביר משה מאהרון הכהן הגדול לבנו אלעזר, את בגדי הכהן הגדול ואת תפקידו ואהרון מת מיתת נשיקה.

"באותה שעה בקש משה מיתה כמיתתו של אהרן מפני שראה מטתו מוצעת בכבוד גדול וכתות כתות של מלאכי השרת סופדות אותו" (אבות דרבי נתן פרק יב).

כל העם רואים את שלושת המנהיגים עולים אל ההר, אך יורדים בהרכב חסר - ללא אהרון: 

"ו?י??ר?או? כ??ל ה?ע?ד?ה כ??י ג?ו?ע א?ה?ר?ן ו?י??ב?כ?ו? א?ת א?ה?ר?ן ש??ל?ש??ים יו?ם כ??ל ב??ית י?ש??ר?א?ל" (במדבר כ, כט).

במאמרינו זה, נשרטט קווים לדמותו של אהרון המנהיג והכהן הגדול, על פי המובא בפסוקי התורה ובדברי חז"ל.

אהרון היה בעל ענווה גדולה, "אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה" (אבות א, יב). מעולם לא נכנס לדברי חברו ומעולם לא הוכיח אף אדם בגלוי.

"רודף שלום" -  כיצד?

"וכן שני בני אדם שעשו מריבה זה עם זה. הלך אהרן וישב לו אצל אחד מהם ואמר לו בני ראה חברך מהו אומר מטרף את לבו וקורע את בגדיו אומר אוי לי היאך אשא את עיני ואראה את חברי בושתי הימנו שאני הוא שסרחתי עליו. הוא יושב אצלו עד שמסיר קנאה מלבו והולך אהרן ויושב לו אצל האחר ואמר לו, בני ראה חברך מהו אומר מטרף את לבו וקורע את בגדיו ואומר אוי לי היאך אשא את עיני ואראה את חברי בושתי הימנו שאני הוא שסרחתי עליו. הוא יושב אצלו עד שמסיר קנאה מלבו. וכשנפגשו זה בזה גפפו ונשקו זה לזה" (אבות דרבי נתן יב).

אהרון נוקט כאן בטקטיקות מתוחכמות של שכנוע, אפילו תוך כדי סטיה מן האמת, וכל זאת, כדי להרבות שלום בעולם.

זאת ועוד. אהרון הצליח להשפיע על הסובבים אותו, אפילו "ללא מילים".

"כשהיה אהרן מהלך בדרך פגע (פגש) באדם רשע ונתן (אמר) לו שלום. למחר, בקש אותו האיש לעבור עבירה. אמר (אותו אדם לעצמו) אוי לי איך אשא עיני אחר כך ואראה את אהרן, בושתי הימנו שנתן לי שלום. ונמצא אותו האיש מונע עצמו מן העבירה" (שם).

כך, בדרך זו של אהבה וכבוד לזולת, מנע אהרון באופן עקיף, מעוברי עבירה לחטוא. ללא כל צורך בהטפת מוסר, רק מכוח דמותו ואישיות.

לכן, בעוד שבמותו של משה נאמר "ויבכו בני ישראל את משה" (דברים לד, ח), הרי שעל אהרון בכו "כ??ל ב??ית י?ש??ר?א?ל". משה שהיה מנהיג תקיף ואף מוכיח במילים קשות (לפי הצורך), לא היה אהוב על כל העם. ואילו אהרון שנקט בדרך רכה, היה אהוב על כולם, על "כ??ל ב??ית י?ש??ר?א?ל".

את שיטת "שלום הבית" שהבאנו, יישם אהרון גם על זוגות שלא הסתדרו ביניהם וביקשו להתגרש. ואכן, כאשר השלום חזר למשכנם בזכותו התיווך והליווי האישי של אהרון - הפסיכולוג, העובד הסוציאלי והמטפל הזוגי, הם קראו לילד שנולד אחרי הפיוס בשם - אהרון, על שמו של האיש לו הם חייבים את אושרם האישי.

ולכן היו עוד כמה אלפים של נפשות בישראל שנקרא שמם אהרון. שאלמלא אהרון,  לא היו אלה נולדים ובאים לעולם. וגם אלה הצטרפו לאבל הכללי על אהרון, בבכייה רבה (על פי - שם).

מן האמור, עולה דמות של מנהיג שלא חיפש שררה וכבוד, אלא היה בבחינת "עבד" לעם, כשהוא נושא את המשא החברתי על כתפיו.

אהרון לא היה רק מנהיג חברתי וכהן גדול. הוא היה מספר 2 , הסגן וממלא המקום של משה - המנהיג הלאומי. ומאחר שמשה לקה בגמגום, שימש לו אהרון כדובר וכמתורגמן.

העובדה שאהרון - האח הגדול, מוכן להיות הסגן והעוזר של משה - אחיו הצעיר ואפילו שמח בכך, מלמדת על גדלותו האישית ועל ענוותנותו.

ומה אומרת דמותו של אהרון לבן המאה עשרים ואחת?

תשובה לכך אומר הלל במשנה. "הוי (תשתדל להיות גם אתה) מתלמידיו של אהרון (וללכת בדרכיו). (תהיה) אוהב שלום ורודף שלום. אוהב את הבריות ומקרבן לתורה".

 ונסיים בשירה של שולי נתן (שיר שמקור מילותיו עממי): "אנא אלי".

 

אנא אלי...

במקום שבו מקננת שנאה,
תן לי לזרוע אהבה.
במקום שבו עלבון - סליחה
במקום שבו חושך - אור
במקום שבו עצב - שמחה

אנא אלי...
עשה שלא אתאווה כל כך
להיות מנוחם אלא מנחם
עשה שלא אתאווה כל כך
להיות מובן אלא מבין
עשה שלא אתאווה כל כך
להיות אהוב אלא אוהב...  

 

שיר זה מבטא את רוחו של אהרון הכהן בשתי נקודות חשובות:

  • א. הרצון לזרוע אהבה ואחדות.
  • ב. הרצון להיות פעיל - מנחם, אוהב וסולח.

 

הלוואי ונהיה מתלמידיו של אהרון וממשיכי דרכו האנושית - חברתית. 

 

בברכת שבת שלום

משה רוט

להורדת הקובץ לחץ/י כאן

לחץ/י כאן להודעות נוספות בנושא פרשת שבוע

Google