/ פרסומא / קצת שורשים    6/11/2014 04:02   
פרשת וירא - תשע"ה

שלום לכולם,

התנהגותו המוזרה של לוט

כיצד יתכן שבשם מצוות הכנסת אורחים, אדם יפקיר את בנותיו? זה פשוט מעוות!

אם נשים לב כל התנהגותו של לוט תמוהה ומלאת סתירות, מצד אחד חז"ל מלמדים אותנו שמאז

שניפרד מאברהם וקבע מושבו בסדום, מצבו הלך והתדרדר עד שהפך להיות מהאנשים הרעים ביותר בסדום, מאידך ראינו שקיים מצוות הכנסת אורחים בהידור- כיצד יתכן?

 

יחסי שרה והגר

מדוע השתנתה לפתע התנהגותה של שרה כלפי הגר ואברהם?מה בדיוק קרה? מדוע שרה פנתה אל אברהם בכעס? ("חמסי עליך")? מדוע ה' צריך לשפוט בינהם? האם אברהם התווכח על הענין? הרי שרה מיוזמתה נתנה את שפחתה לאברהם לאישה והיא הודתה בכך (אנוכי נתתי שפחתי בחיקך)?

על מה בדיוק היה הויכוח בין שרה לאברהם? האם לאברהם אין מה להגיד בפרשה זו? כיצד הוא מסכים ששרה תגרש למדבר את הגר אשתו ואת בנו?

אם שרה הייתה מעוניינת להעניש את הגר כיוון שזלזלה בה, מדוע גרשה גם את בנה של הגר? מה ישמעאל קשור לכך שאמא שלו פגעה בשרה? הרי שרה יכלה לגרש רק את הגר ולטפל בבנה? 

מדוע הקב"ה אומר לאברהם כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה? האם בגלל שביצחק יקרא לך זרע (שזה המשך הפסוק) צריך לגרש את ישמעאל? 

עקידת יצחק

מהו ניסיון העקידה?

כיצד מצווה הקב"ה, שאמור להיות מקור המוסר, הטוב והצדק, את אברהם להקריב את בנו ממשיך דרכו ?מהי דרישה זו לקרבן אדם ? איך תיתכן מציאות כזו ?

כיצד ציווי העקידה "מסתדר" עם הבטחת ה' לאברהם "כי ביצחק יקרא לך זרע" ושזרעו של אברהם יהיה כחול אשר על שפת הים? 

מדוע צריך לבחון את אברהם? האם גדולתו ואמונתו של אברהם לא הוכחה?

מדוע התורה מספרת לנו על הנערים המתלווים לאברהם בסיפור העקידה  ? כיצד הם קשורים לסיפור ?אם נתבונן  בפסוקים נראה שהם אפילו לא עוזרים בהכנות למסע ובמהלך הדרך. אז בשביל מה הם באו ?אברהם הולך עם בנו לעקוד אותו. האם לא רצה להיות איתו לבד ?האם היה צריך את "הנהגים " ?! בשביל מה הנערים "תקועים" בסיפור ?  

על כל זאת ועוד ננסה לעסוק בעיוננו בפרשת וירא...   

שבת שלום,

טל

 

לחץ/י כאן

לחץ/י כאן להודעות נוספות בנושא פרשת שבוע

Google